Εκτός συζήτησης για το Υπ. Εργασίας τα ωράρια της Κυριακής