Επισκόπηση οδικού δικτύου στον Ακάμα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης