Δημοτικές εκλογές: Αυτούς στηρίζει το ΑΚΕΛ για τον Δήμο Ν. Λευκωσίας – Ιδαλίου