Α. Μαυρογιάννης: Η ετυμηγορία του λαού είναι σαφής