Γεν. Εισαγγελέας για ανέλεγκτο: Σωστό και καλά κάνει και υπάρχει