Υπ. Ενέργειας: Στην Κύπρο μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις ΑΠΕ στην ΕΕ