Μη αποκοπή ΕΕΕ σε άτομα με αναπηρία ενέκρινε το Υπουργικό