Κύκλωμα με πλαστά σε αιτητές ασύλου: Μέχρι και 1800 η ταρίφα για μεσάζοντες