Από σήμερα στους δρόμους η αστυνομία, τι θα ελέγχει;