Πώς απαντά η Αστυνομία για τους αποφυλακισθέντες με προεδρική χάρη