Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν προγραμματισμένη πτήση τη μέρα της παναπεργίας