Μιχαηλίδου: Χρέος μας η διαφύλαξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς