Ο βασιλιάς Κάρολος διαβάζει συγκινημένος κάρτες από το κοινό