Κανένα «κουκούλωμα» για το Βασιλικό, ενδεχόμενο διορισμού Ερευνητικής Επιτροπής