Υπερψηφίστηκε από το ΕΚ η Οδηγία για καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών