Έλεγχος Βουλής για το Κέντρο Συνεργασίας που αντικατέστησε το σχολείο Κορμακίτη