Άνοιξε η συζήτηση στην Κύπρο: Προς ρύθμιση η αμισθί πρακτική άσκηση

Τρίτη, 5/4/2022 - 21:00
Μικρογραφία

Την ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου που να ορίζει την πρακτική άσκηση διασφαλίζοντας την αμοιβή, τα εργασιακά δικαιώματα, τη δυνατότητα συμμετοχής αλλά και να δημιουργεί μηχανισμούς ελέγχου επεσήμανε η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, η οποία εξέτασε το θέμα της αμισθί πρακτικής άσκησης.

Το θέμα άνοιξε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την απόφασή σταθμό της Ευρωπαΐκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας κατά του Βελγίου, με την οποία καθίσταται παράνομη η μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση στους νέους καθώς αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεωρείται εκμετάλλευση. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα καταδικάζει την αμισθί πρακτική άσκηση και τη χαρακτηρίζει ως «μια μορφή εκμετάλλευσης των νέων εργαζομένων, καθώς και παραβίαση των δικαιωμάτων τους» καλώντας την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν ένα κοινό νομικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί δίκαιη ανταμοιβή για περιόδους πρακτικής άσκησης και μαθητείας.

Στην Κύπρο η συζήτηση άνοιξε μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής Εργασίας της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας της Βουλής να εξετάζει το θέμα αυτεπάγγελτα. Η πρώτη συζήτηση που διεξήχθη την Τρίτη 5 Απριλίου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, ως "ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τους νέους, τους φοιτητές αλλά και τους απόφοιτους, αφού δεν είναι διασφαλισμένα τα δικαιώματά τους", όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άντρος Καυκαλιάς.

Κατά την σημερινή πρώτη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας, συζητήθηκε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη για επ’ αμοιβή και ποιοτική πρακτική άσκηση.

"Δυστυχώς η προσφορά απλήρωτης πρακτικής άσκησης των νέων έχει καταστεί σύνηθες φαινόμενο. Αναγνωρίζοντας τις διαστάσεις που λαμβάνει η εργασιακή εκμετάλλευση των νέων σ’ αυτό το ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Γενάρη του 2022, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει την πρακτική της μη αμειβόμενης άσκησης και μαθητείας, χαρακτηρίζοντας την «ως μια μορφή εκμετάλλευσης των νέων εργαζομένων, καθώς και παραβίαση των δικαιωμάτων τους». Την ίδια ώρα, καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν ένα κοινό νομικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί δίκαιη ανταμοιβή για περιόδους άσκησης και μαθητείας."

Επεξηγήθηκε η σημασία της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης τόσο για τους νέους όσο και για τους εργοδότες, ενώ υπήρξαν εισηγήσεις για την κατηγοριοποίηση που θα πρέπει να εφαρμοσθεί για να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε πλευράς και να παρέχεται ποιοτική πρακτική άσκηση που θα ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την ενασχόληση.

"Μέσα από τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για διαμόρφωση πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει τη δίκαιη αμοιβή και τα εργασιακά δικαιώματα των νέων για περιόδους πρακτικής άσκησης και μαθητείας. Παράλληλα, το πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή σε πρακτική επαγγελματική άσκηση και να δημιουργεί μηχανισμούς ελέγχου."

Η Επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας, αφού διαβουλευτούν με τους ίδιους τους νέους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, να καταθέσουν εισηγήσεις για ένα ενιαίο πλαίσιο που να ρυθμίζει το θέμα και συμφωνήθηκε όπως επανεξεταστεί το θέμα σε δύο μήνες, δηλαδή τον Ιούνιο.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εμπλεκομένων και αρμόδιων φορέων, του Υπουργείου Παιδείας και Εργασίας, της ΑνΑΔ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, του Οργανισμού Νεολαίας και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, της ΠΟΦΕΝ και της ΠΣΕΜ.

Μικρογραφία