Αντωνίου: Σύγχρονη αναγκαιότητα ο καταρτισμός προϋπολογισμών με βάση το φύλο

Πέμπτη, 12/1/2023 - 11:30
Μικρογραφία

Ο καταρτισμός προϋπολογισμών στη βάση του φύλου αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια σύγχρονη αναγκαιότητα, ειδικά στις ραγδαία εξελισσόμενες οικονομίες, ανέφερε η Επίτροπος Ισότητας Φύλων, Ιωσηφίνα Αντωνίου.

Σε ομιλία της σε χθεσινή Ημερίδα η οποία συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας Φύλων και το Ίδρυμα Φημονόη, με θέμα «Ο Ρόλος του Έμφυλου Προϋπολογισμού στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου», η κ. Αντωνίου είπε ότι αυτό καθίσταται σαφές μέσα από σωρεία διακηρύξεων και πολιτικών δεσμεύσεων, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είπε, ο έμφυλος προϋπολογισμός, γνωστός και ως gender budgeting, δεν είναι τίποτε άλλο από την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού.

«Κάτι τέτοιο δεν προϋποθέτει την ετοιμασία ξεχωριστών προϋπολογισμών για άντρες και γυναίκες, αλλά την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προϋπολογισμού ως προς τα φύλα, ενσωματώνοντας την αρχή της ισότητας σε όλα τα στάδια κατάρτισής του. Παράλληλα, προϋποθέτει την αναδιάρθρωση των εσόδων και εξόδων του κράτους, με σκοπό την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών», πρόσθεσε.

Η κα. Αντωνίου ανέφερε, παράλληλα, πως για την επιτυχή υλοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στους κρατικούς προϋπολογισμούς χρειάζεται να ληφθούν μέτρα σε πολλά επίπεδα.

Προς τούτο, είπε, θα πρότεινε την ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτικών και οικονομικών παραγόντων του τόπου, τον καταρτισμό Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για εισαγωγή της στρατηγικής του gender budgeting στις κρατικές πολιτικές και τις πολιτικές προϋπολογισμού του κράτους, και την εκπόνηση ειδικού Οδηγού για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έμφυλων προϋπολογισμών, ο οποίος να περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωσε ότι ήδη το Γραφείο της, σε συνεργασία με πληθώρα κρατικών και μη φορέων, καθώς και εξωτερικού συνεργάτη εκπόνησε Οδηγό Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές, τον οποίο προωθεί προς πολλαπλούς αποδέκτες, με στόχο την καλλιέργεια νοοτροπίας ισότητας, το σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στους κρατικούς προϋπολογισμούς από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και την εκπαίδευση λειτουργών του Δημοσίου που ασχολούνται με τον καταρτισμό του κρατικού Προϋπολογισμού και λαμβάνουν αποφάσεις για την τελική του μορφή.

Επιπρόσθετα, η κα. Αντωνίου είπε ότι είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός έμφυλων προϋπολογισμών διασφαλίζει αποτελεσματικότερη κατανομή και χρήση των δημοσίων πόρων, καθώς και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των προσφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών.

«Την ίδια στιγμή αποτελεί ίσως το πιο τολμηρό και συνάμα το πιο ριζοσπαστικό μέτρο για πραγμάτωση των αρχών της έμφυλης ισότητας και διασφάλιση πραγματικά ίσων ευκαιριών για άντρες και γυναίκες. Πρωτίστως όμως, η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στους κρατικούς προϋπολογισμούς ως κατεξοχήν ανθρωποκεντρική προσέγγιση συνιστά μία βαθύτατα δημοκρατική διαδικασία, η οποία αντανακλά το επίπεδο πολιτισμού κάθε σύγχρονου κράτους», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι βάσει και των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων του Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων, ο δρόμος προς την επίτευξη πλήρους και ουσιαστικής ισότητας φαίνεται να είναι ακόμη μακρύς και δύσβατος.

«Χρειάζεται να επιτευχθούν τέτοιες τομές που να επιτρέπουν την αποδόμηση βαθιά πατριαρχικών δομών και μηχανισμών που παρακωλύουν την πρόοδο στον τομέα αυτό…Οι στόχοι και οι στοχεύσεις μας είναι κοινές και οι προσπάθειες δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι οι γυναίκες να βρεθούν στην ίδια ακριβώς αφετηρία με τους άντρες σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής», κατέληξε.

Πηγή
ΚΥΠΕ