Απεργούν έξω από τα δικαστήρια οι δικηγόροι

Πέμπτη, 1/12/2022 - 09:29
Μικρογραφία

Δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν από τις 09.30-11.30 οι δικηγόροι για να διαμαρτυρηθούν σχετικά με τους περί Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων Διαδικαστικούς κανονισμούς του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι δικηγόροι κατόπιν απόφασης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, θα διαμαρτυρηθούν έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στη Λευκωσία και έξω από τα Επαρχιακά Δικαστήρια στις άλλες πόλεις.

Θεωρούν πως οι νέοι κανονισμοί συντάχθηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη η άποψη των δικηγόρων ενώ παράλληλα κρίνουν πως βλάπτουν τα συμφέροντα των πελατών τους αφού προωθούν εξπρές λύσεις που παραβιάζουν την αρχή της δίκαιης δίκης.

Ο ΠΔΣ θεωρεί πως το ζήτημα των καθυστερημένων υποθέσεων  μπορεί να επιλυθεί με την εφαρμογή συνολικών μέτρων, συγκροτημένων πρακτικών εκδίκασης με ταυτόχρονη λήψη παράλληλων μέτρων όπως είναι η αύξηση δικαστών, ο διορισμός συνταξιούχων, recorders από τις τάξεις των δικηγόρων, η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου για παραπομπές σε διαμεσολάβηση και διαιτησία, η εισαγωγή του ODR, η μαγνητοφώνηση των πρακτικών και η εξειδίκευση με κατάλληλη διανομή υποθέσεων. Αυτές, έξαλλου, είναι και οι συστάσεις ευρωπαϊκών οργάνων που ουδέποτε υιοθέτησαν την αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά αντίθετα εισηγήθηκαν ότι το πρόβλημα των καθυστερήσεων θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με τη λήψη πακέτου μέτρων.