Κύπρος

Αποδέσμευση κρουσμάτων Covid-19: Τι αλλάζει από σήμερα

Από την 7η Αυγούστου 2021 όλα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα λαμβάνουν με γραπτό μήνυμα (sms) – στο κινητό που δήλωσαν κατά τη δειγματοληψία τους – ένα σύνδεσμο (link) με κωδικούς πρόσβασης για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους, να δηλώσουν τις επαφές τους και τον Προσωπικό τους Ιατρό ώστε να μπορεί να τους παρακολουθεί και να τους αποδεσμεύσει και να έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αποδέσμευσης, όταν ολοκληρωθεί η καραντίνα τους. Την προσωπική ηλεκτρονική φόρμα το κρούσμα ή ο κηδεμόνας του μπορεί να τη συμπληρώσει μέσω έξυπνου κινητού (smart phone), tablet ή ηλεκτρονικού υπολογιστή στο https://phase.ucy.ac.cy/

Οι κωδικοί πρόσβασης ισχύουν για 72 ώρες από την ώρα παραλαβής του sms. Εάν δεν συμπληρωθεί ορθά η ηλεκτρονική φόρμα, τότε ο Προσωπικός Ιατρός δεν θα μπορεί να αποδεσμεύσει το κρούσμα και δεν θα μπορεί το άτομο να λάβει πιστοποιητικό ανάρρωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Για οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας, εφόσον το κρούσμα έλαβε το link και τον κωδικό πρόσβασης, μπορεί να επικοινωνεί με τα τηλέφωνα 22421600, 22495671, 22495666, 22421745, 22570588 (Δευτέρα με Κυριακή 08:00-00:00).

Σε περίπτωση που το άτομο δεν έχει λάβει sms με τους κωδικούς πρόσβασης και τον σύνδεσμο εντός 24 ωρών από το τεστ του, μπορεί να επικοινωνήσει με την Ομάδα Ιχνηλάτησης στο 22771923 (Δευτέρα-Κυριακή 08:00-00:00) ή στο email contacttracing2@moh.gov.cy ή με το εργαστήριο στο οποίο διενεργήθηκε η εξέταση, για να ελέγξει ότι τα στοιχεία του στάλθηκαν ορθά στο Υπουργείο Υγείας.

Οι ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία του COVID-19 μπορούν να απομονωθούν στο σπίτι τους για όλη τη διάρκεια που προβλέπεται (βλέπε αναθεωρημένο πρωτόκολλο αποδέσμευσης στο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info ). Το ίδιο ισχύει και για τους συμπτωματικούς ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τη νοσηλεία στο νοσοκομείο και λαμβάνουν εξιτήριο. μπορούν να συνεχίσουν την καραντίνα τους στο σπίτι. Η απόφαση πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής κλινικής αξιολόγησης και να πραγματοποιηθεί αφού προηγουμένως έχουν εξασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες απομόνωσης στο σπίτι, καθώς και συχνή επικοινωνία με τον Προσωπικό Ιατρό. Εάν δεν μπορούν να εξασφαλιστούν τα πιο κάτω κριτήρια απομόνωσης ή υπάρχουν ευάλωτα άτομα στον χώρο διαμονής του κρούσματος, υπάρχει πρόνοια δωρεάν κρατικής καραντίνας, στην οποία η μεταφορά μπορεί να γίνει είτε με δικό του όχημα ή με μεταφορικό μέσο που θα στείλει το Υπουργείο Υγείας κατόπιν συνεννόησης.

Ο εμβολιασμός δεν εξαιρεί τα άτομα από τον υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό εφόσον διαγνωστούν με θετικό εργαστηριακό αποτέλεσμα. Άρα δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο χειρισμού των θετικών κρουσμάτων ανάλογα με την εμβολιαστική τους κατάσταση.

Οδηγίες απομόνωσης στο σπίτι

· Ιδανικά, το άτομο με θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να διαμένει μόνο του στο σπίτι. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το κρούσμα απομονώνεται σε ένα δωμάτιο, το οποίο τα υπόλοιπα μέλη του σπιτιού δε θα χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση.

· Το δωμάτιο στο οποίο διαμένει το θετικό άτομο, θα πρέπει να αερίζεται ικανοποιητικά.

· Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σπίτι.*

· Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις.

· Συστήνεται η χρήση ξεχωριστών οικιακών σκευών από τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε να γίνεται απολύμανση πριν και μετά από κάθε χρήση με κοινό απορρυπαντικό ή σαπούνι, ξέπλυμα και στέγνωμα.

· Συστήνεται η χρήση ξεχωριστού μπάνιου και αποχωρητηρίου. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ευχέρεια, τότε να γίνεται απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες των υγειονομικών υπηρεσιών (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/4_3.pdf).

· Εάν υπάρχει προγραμματισμένο ταξίδι πριν την αποδέσμευση, ΔΕΝ επιτρέπεται η πραγματοποίησή του.

· Η μετακίνηση επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης και κατόπιν επικοινωνίας με τον Προσωπικό Ιατρό ή το 1420. Όπου είναι εφικτό, η μετακίνηση να γίνεται χωρίς συνοδεία και μόνο με προσωπικό όχημα ή ασθενοφόρο (όχι με λεωφορείο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς).

· Μέχρι το τέλος της περιόδου του κατ’ οίκον αυτοπεριορισμού, τα απορρίμματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε διπλή σακούλα και να φυλάγονται για 72 ώρες σε ξεχωριστό χώρο από αυτόν της καθορισμένης συλλογής. Με το πέρας των 72 ωρών μπορούν να τοποθετηθούν στον συνήθη χώρο συλλογής τους.

Προσωπικός Ιατρός

· Το άτομο που είναι κρούσμα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον Προσωπικό Ιατρό του για το θετικό αποτέλεσμα. Τον Προσωπικό Ιατρό θα τον ενημερώνει και η ομάδα ιχνηλάτησης, εφόσον έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://phase.ucy.ac.cy/ που συμπληρώνει το ίδιο το θετικό κρούσμα.

· Συστήνεται καθημερινή θερμομέτρηση, οξυμετρία και επικοινωνία με τον Προσωπικό Ιατρό ανά 24 με 48 ώρες. Σε περίπτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων ή επιδείνωσης των συμπτωμάτων, να ενημερωθεί σχετικά ο Προσωπικός Ιατρός.

· Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Προσωπικός Ιατρός, συστήνεται η άμεση εγγραφή. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το άτομο μπορεί να επικοινωνεί με τη γραμμή 1420 για αναφορά συμπτωμάτων ή εάν χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση και μεταφορά στο νοσοκομείο.

· Ο Προσωπικός Ιατρός είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση του κρούσματος. Σε περίπτωση που το κρούσμα δεν έχει Προσωπικό Ιατρό στην Κυπριακή Δημοκρατία, τότε η ομάδα αποδέσμευσης του Υπουργείου Υγείας θα είναι υπεύθυνη για την αποδέσμευση του θετικού κρούσματος. Για θέματα αποδέσμευσης τα κρούσματα μπορούν να επικοινωνούν με το covidfollowup@moh.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22605306.

Άδεια ασθενείας/ Βεβαίωση ασθενείας/ Safe Pass/ Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ανάρρωσης

· Η άδεια ασθενείας, στην περίπτωση που απαιτείται, μπορεί να εκδοθεί μέσω του προσωπικού ιατρού ή εάν δεν υπάρχει να γίνεται αίτημα στο covidfollowup@moh.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22605306.

· Όλα τα κρούσματα που διαγνώστηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα για να δηλώσουν τα στοιχεία τους. Την ηλεκτρονική φόρμα μπορούν να τη βρουν στον σύνδεσμο (https://phase.ucy.ac.cy/) και να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς πρόσβασης που τους αποστέλλεται με sms στο κινητό τους. Εάν δε συμπληρωθεί σωστά η ηλεκτρονική φόρμα τότε δε θα μπορούν να αποδεσμευτούν και να εκδώσουν τα πιστοποιητικά ανάρρωσης.

· Με την πάροδο της περιόδου αυτοπεριορισμού τους (σύμφωνα με το πρωτόκολλο αποδέσμευσης) και εφόσον ο Προσωπικός Ιατρός του κρούσματος καταχωρήσει ημέρα αποδέσμευσης στην πλατφόρμα, τότε τα κρούσματα λαμβάνουν sms ανάρρωσης στο κινητό τους, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται ως safe pass.

· Για να εκδοθεί το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Aνάρρωσης θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα σωστά και να έχει αποδεσμευτεί το κρούσμα από τον Προσωπικό του Ιατρό. Η έκδοση γίνεται από την πύλη https://www.eudcc.gov.cy/.

Επόμενο άρθρο

14χρονη στο τιμόνι με συνοδηγό τον πατέρα της έκανε βόλτες στην Αλαμινό

Κατηγορήθηκε γραπτώς για τα αδικήματα της οδήγησης χωρίς άδεια οδηγού
07/08/2021 - 14:26

ΣχετικέςΕιδήσεις

Υπ. Παιδείας: Καταδικάζει έντονα τα περιστατικά βίας και βανδαλισμού στα σχολεία

"Είναι κοινές εγκληματικές πράξεις και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπισθούν"
02/12/2021 - 14:45

Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον στην Ισπανία

Πρόκειται για 51χρονο άνδρα, που έφθασε από τη Νότια Αφρική με στάση στο Άμστερνταμ
29/11/2021 - 22:05

Αρνητές των μέτρων πίσω από την "βόμβα" έξω από το Γραφείο του Υπ. Παιδείας;

Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό - Τον πυροδότησαν άλλα δεν εξερράγη
29/11/2021 - 21:30

Καταδικάζει τα ακραία περιστατικά βίας κατά εκπαιδευτικών το ΥΠΠΑΝ

Εκφράζει τη βαθιά λύπη και ανησυχία του για την άδικη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών
29/11/2021 - 14:13

Διευκρινίσεις Υπουργείου Παιδείας για τα rapid test σε μαθητές

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση λίγο πριν την εφαρμογή των νέων μέτρων
28/11/2021 - 15:27

Ξεκαθαρίζει το Υπ. Παιδείας: Θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία αύριο

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση μετά τη συνάντηση που είχαν Πρόδρομος Προδρόμου και γονείς
28/11/2021 - 11:20

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Κατώτατος μισθός: Πόσος πρέπει να είναι για αξιοπρεπή διαβίωση στην Κύπρο (VID)

Τι δηλώνουν στο AlphaNewsLive οι Ευρωβουλευτές Κώστας Μαυρίδης και Γιώργος Γεωργίου

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη που να δείχνουν κακοποίηση του υπόπτου από ανακριτές

Καταρρίφθηκαν οι ισχυρισμοί του μετά την εξέτασή του και από ιατροδικαστές

Έτσι επιλέχθηκαν οι μετανάστες στην Κύπρο που θα πάνε στο Βατικανό με τον Πάπα

Πότε αναχωρούν οι πρώτοι 14 μετανάστες, μεταξύ τους κι οι δύο που παρέμεναν στη Νεκρή Ζώνη
Ελλάδα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ "ταρακούνησε" την Κυπαρισσία

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 22,9 χιλιόμετρα

Ακόμη 97 θάνατοι λόγω κορωνοϊού στην Ελλάδα, στα 6.201 τα νέα κρούσματα

Στους 694 οι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της χώρας
Διεθνή

Δώρο από τους γονείς του το όπλο με το οποίο σκότωσε 4 συμμαθητές του ο 15χρονος

Συνελήφθησαν οι γονείς του εφήβου που σκόρπισε το θάνατο σε λύκειο του Μίσιγκαν

Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στις Νήσους Κουκ

Είχε γλιτώσει μέχρι σήμερα από την πανδημία της COVID-19

Επικεφαλής επιστήμονας ΠΟΥ για Όμικρον: Φαίνεται να είναι "πολύ μεταδοτική"

Υποστήριξε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην πανικοβαλλόμαστε

tv news

Mια τυχαία περιπολία φέρνει πιο κοντά την αποκάλυψη του δολοφόνου του Στεφανή..

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Η ώρα της κρίσης φτάνει! Στάθης και Ιουλία μιλούν ανοιχτά σε Στέφανο και Μυρτάλη

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 04/12/2021 - 13:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 04/12/2021 - 13:50THE CHASE
Σάβ, 04/12/2021 - 14:50ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ
Σάβ, 04/12/2021 - 18:00ALPHA NEWS
Σάβ, 04/12/2021 - 18:4524 ΩΡΕΣ
Σάβ, 04/12/2021 - 20:00ALPHA NEWS
Σάβ, 04/12/2021 - 21:00JUST THE 2 OF US
Κυρ, 05/12/2021 - 01:3010Η ΕΝΤΟΛΗ