Άρχισε η υποβολή δηλώσεων για ζημιές από το χαλάζι

Τετάρτη, 17/5/2023 - 09:36
Μικρογραφία

Από σήμερα γίνονται δεκτές στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς δηλώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από το χαλάζι στις 28 Απριλίου σε μέσπιλα, φυλλοβόλα και καρυδιές.

Σε ανακοίνωση το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει πως οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 24 Μαΐου 2023.

Οι Δήλωσης Ζημιάς για το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πιτσιλιάς, καθώς επίσης και στη θεματική ενότητα «Σχέδια και Αιτήσεις».

Στο σχετικό έντυπο, προστίθεται, θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας (είδος, ποικιλία, αριθμός δέντρων και έκταση ανά ποικιλία) που έχει πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2023.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς στα τηλέφωνα 25874031, 25874076.

Πηγή
ΚΥΠΕ