Αρχίζουν οι έλεγχοι στα εργοτάξια: «Είναι τομέας υψηλού κινδύνου»

Παρασκευή, 24/5/2024 - 10:55
Μικρογραφία

Κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2024 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διεξάγει ειδική στοχευμένη εκστρατεία επιθεωρήσεων των εργοταξίων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΕΕ, «ο κατασκευαστικός τομέας είναι τομέας υψηλού κινδύνου, με υψηλό Δείκτη Ατυχημάτων και τον υψηλότερο Δείκτη Σοβαρότητας Ατυχημάτων».

Τα τελευταία χρόνια, σημειώνεται, παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα αυτό, ο οποίος παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει μείωση του Δείκτη Ατυχημάτων, έχει έναν από τους υψηλότερους Δείκτες Σοβαρότητας Ατυχημάτων σε σύγκριση με τους άλλους βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, προστίθεται.

Η εκστρατεία, επισημαίνεται, σχεδιάστηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις των εργοταξίων καθώς και τα αίτια των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων, που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε εργοτάξια.

«Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα κατασκευαστικά έργα και η εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό», αναφέρεται.

Η εκστρατεία στοχεύει επίσης στον έλεγχο συμμόρφωσης των εμπλεκομένων συντελεστών έργων, π.χ. ιδιοκτητών έργων, μελετητών/επιβλεπόντων, εργολάβων, υπεργολάβων, με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή
ΚΥΠΕ