Αυτά τα καλλυντικά αποσύρονται από την αγορά

Δευτέρα, 22/4/2024 - 12:20
Μικρογραφία

Στην απόσυρση καλλυντικών προϊόντων από την αγορά προχωρούν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες μετά από σχετική ενημέρωση του Δικτύου Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) προς τα κράτη μέλη.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που τα εντοπίσει να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στα τηλέφωνα 22608606 και 22608682.

Τα καλλυντικά προϊόντα που αποσύρονται παρατίθενται εδώ.