Βουλευτές ζητούν από Europol αξιοποίηση συμφωνίας με Τουρκία για μετανάστες

Πέμπτη, 21/9/2023 - 14:51
Μικρογραφία

Την ανάγκη αξιοποίησης της στρατηγικής συμφωνίας της Ευρώπης με την Τουρκία για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών προς την Κύπρο υπογράμμισαν Κύπριοι βουλευτές την Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπόλ.

Στη 13η Συνάντηση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ στις Βρυξέλλες, συμμετέχουν οι βουλευτές Δημήτρης Δημητρίου (επικεφαλής), Νίκος Κέττηρος, Χρύσανθος Σαββίδης και Ηλίας Μυριάνθους.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Δημητρίου εξέφρασε στην Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπόλ Catherine De Bolle ικανοποίηση για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, η οποία, όπως σημείωσε, παρέχει σημαντικές δυνατότητες στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, αναβαθμίζει τη διασυνοριακή ασφάλεια και ενισχύει τις προσπάθειες των αρχών για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Επισημαίνοντας αναφορές της Εκτελεστικής Διευθύντριας της Ευρωπόλ για τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπόλ στις μεταναστευτικές οδούς των Βαλκανίων και της Μάγχης, ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι και η μεταναστευτική οδός της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Ο κ. Δημητρίου επεσήμανε την ανάγκη αξιοποίησης από την Ευρωπόλ της Στρατηγικής Συμφωνίας που έχει συνάψει με την Τουρκία, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης από τη χώρα αυτή εις βάρος της Κύπρου. Συναφώς, ο κ. Δημητρίου στηλίτευσε τη συνεχή διοχέτευση αιτητών ασύλου από κυκλώματα διακίνησης που δρουν στην Τουρκία, μέσω των κατεχομένων, στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ρώτησε δε κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία διασύνδεσης της τρομοκρατίας με τις τρέχουσες μεταναστευτικές ροές από την Αφρική και την Ασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κ. De Bolle απάντησε ότι η Ευρωπόλ προσπαθεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης σε όλες τις μεταναστευτικές οδούς μέσω της ανάλυσης πληροφοριών, αλλά και με την αποστολή προσκεκλημένων αξιωματικών (guest officers) σε σημεία μαζικής άφιξης αιτητών ασύλου (hotspots) σε αριθμό χωρών, περιλαμβανομένης της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η κ. De Bolle ανέφερε ότι υπάρχει Στρατηγική Συμφωνία, όχι όμως και Επιχειρησιακή Συμφωνία και, ως εκ τούτου, η Ευρωπόλ στηρίζεται στην προθυμία των τουρκικών αρχών να συνεργαστούν, όταν υπάρχουν πληροφορίες για αναχώρηση παράνομων μεταναστών, επισημαίνοντας ότι η επιχειρησιακή ανταπόκριση των τουρκικών αρχών είναι περιορισμένη.

Σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση της τρομοκρατίας με τις τρέχουσες μεταναστευτικές ροές, η Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπόλ ανέφερε ότι, αν και ορισμένες φορές υπάρχει διασύνδεση των δύο, αυτή δεν είναι συστηματική, σημειώνοντας ότι οι προσκεκλημένοι αξιωματικοί  της Ευρωπόλ ελέγχουν κατά πόσον στις βάσεις δεδομένων που αφορούν στην τρομοκρατία, υπάρχουν στοιχεία για αιτητές ασύλου που φθάνουν στην ΕΕ. 

Σε παρέμβασή του, ο κ. Μυριάνθους σημείωσε ότι η απουσία Συμφωνιών Επανεισδοχής της ΕΕ με τρίτες χώρες έχει δυσχεράνει τις προσπάθειες επαναπατρισμού των αιτητών ασύλου, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί. Εισηγήθηκε όπως, στο πρότυπο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Τυνησία, συναφθούν ανάλογες συμφωνίες με άλλες τρίτες χώρες.