Δεν βλέπει να υπάρχει θέμα με τις αποκοπές το Τμήμα Φυλακών

Τετάρτη, 22/11/2023 - 19:03
ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΕΣ

Το Τμήμα Φυλακών θεωρεί ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει, το πρόβλημα έχει επιλυθεί και οποιεσδήποτε αναφορές σε αυτό είναι αχρείαστες. Αυτό αναφέρει το Τμήμα σε ανακοίνωσή του σε σχέση με τη σημερινή επιστολή της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ για αποκοπές μισθών δεσμοφυλάκων, θέμα που ανέδειξε πρώτο το AlphaNews.Live.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Φυλακών, με εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ημερομηνίας 28/09/2020, που αφορούσε τους εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου, όφειλαν οι εργοδοτούμενοι να επιτύχουν στις Δημοσιονομικές εξετάσεις, διαφορετικά θα προέκυπτε κατακράτηση ή διακοπή της προσαύξησης τους.

Η εν λόγω ανακοίνωση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το Τμήμα ισχυρίζεται ότι "κοινοποιήθηκε με ανάρτηση του Τμήματος Φυλακών στις 12/11/2020".

Στην ανακοίνωση αναφέρεται "ότι οι Δεσμοφύλακες Αορίστου Χρόνου, όφειλαν ως προβλέπουν τα σχέδια υπηρεσίας τους να επιτύχουν στις Δημοσιονομικές και Ενδοτμηματικές εξετάσεις και ότι έκτοτε, αριθμός Δεσμοφυλάκων παρακάθησε στις εξετάσεις αυτές". "Για τις Δημοσιονομικές εξετάσεις που θα γίνονταν σήμερα 22/11/2023, υπέβαλαν αίτηση να παρακαθήσουν σε αυτές 69 Δεσμοφύλακες", σημειώνει το Τμήμα Φυλακών.

"Σε δειγματοληπτικό έλεγχο από το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή τον Μάιο του 2023 και ακολούθησε ενημέρωση του Τμήματος Φυλακών τον Αύγουστο, εντοπίστηκε μία περίπτωση επηρεαζόμενου Δεσμοφύλακα. Ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος από το Τμήμα Φυλακών και εντοπίστηκαν 57 περιπτώσεις που επηρέαζαν Δεσμοφύλακες".

Αμέσως, προσθέτει η ανακοίνωση, "το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιήθηκε στους Δεσμοφύλακες για να παρακαθήσουν άμεσα στις εξετάσεις και ετοιμάστηκε ακολούθως κατάλογος με τους επηρεαζόμενους και υποβλήθηκε από το Τμήμα Φυλακών προς το Υπουργείο για αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για διευθέτηση των οφειλών".

"Βάσει του καταλόγου με τις οφειλές με τους 57 επηρεαζόμενους, 7 δεν είχαν λάβει οποιοδήποτε ποσό και δεν είχαν οφειλές προς το Κράτος. Από τους υπόλοιπους 50, οι 41 Δεσμοφύλακες είχαν οφειλές από 20 ευρώ εώς 263 ευρώ και η αποκοπή τους έγινε από το ποσό του υπερωριακού καθήκοντος που είχαν να λαμβάνουν και δεν επηρεάστηκε ο μισθός τους, αντίθετα έλαβαν και μέρος υπερωριών" συνεχίζει το Τμήμα.

Σημειώνει, επίσης, "πως οι 9 Δεσμοφύλακες είχαν οφειλές ως εξής: οι 4 από 400 εώς 560 ευρώ και οι 5 Δεσμοφύλακες από 1150 εώς 2270 ευρώ και ότι μετά τις αποκοπές, διαπιστώθηκε μετά από παράπονο προς το Τμήμα ότι 2 Δεσμοφύλακες είχαν πάρει μισθό ο ένας 383 ευρώ και ο άλλος 879 ευρώ".

Αμέσως, το Τμήμα Φυλακών "επικοινώνησε με το Γενικό Λογιστήριο και συμφωνήθηκε όπως τα μέλη υποβάλουν προσωπικό αίτημα ο καθένας έτσι ώστε να τους καταβληθεί προκαταβολικά μισθός, να γίνει επιστροφή των αποκοπών και να ακολουθήσουν μηνιαίες αποκοπές", προστίθεται. Μέχρι σήμερα, αναφέρει, "έχουν υποβληθεί μόνο 9 αιτήματα μέσω του Τμήματος για επιστροφή των αποκοπών".

Πάντως, "το Τμήμα Φυλακών, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον θέμα και με τις ενέργειες που έχουν γίνει, το πρόβλημα έχει επιλυθεί και οποιεσδήποτε αναφορές σε αυτό είναι αχρείαστες". 

Τέλος, αναφέρει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μετά από θετική εισήγηση του Τμήματος Φυλακών απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών στις 16/10/2023, για τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας των Δεσμοφυλάκων έτσι ώστε η επιτυχία στις Δημοσιονομικές εξετάσεις, να μην αποτελεί προϋπόθεση για παραχώρηση της προσαύξησης.

Πηγή
ΚΥΠΕ