Διαχείριση της ναυαγοσωστικής προστασίας από έναν κεντρικό φορέα προωθεί το ΥΠΕΣ

Τετάρτη, 14/2/2024 - 15:07
Μικρογραφία

Σε διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης του όλου συστήματος ναυαγοσωστικής προστασίας βρίσκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό να εξευρεθεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη συνολική διαχείριση της ναυαγοσωστικής προστασίας από έναν κεντρικό φορέα και κρίνει ότι, στην παρούσα φάση και μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης για τον κεντρικό φορέα οι ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται μέσω των υφιστάμενων μόνιμων θέσεων και μέσω της αύξησης των μηνών απασχόλησης των εποχικών ναυαγοσωστών.

Σε ανακοίνωση αναφορικά με την εξαγγελθείσα διαμαρτυρία των ναυαγοσωστών παραλίας αύριο Πέμπτη, το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι σε σχέση με το αίτημα για δημιουργία Υπηρεσίας Ασφαλείας Παραλιών και έχοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Παραλιών «ΣΑΛΑΜΙΣ», βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης του όλου συστήματος ναυαγοσωστικής προστασίας, με σκοπό να εξευρεθεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη συνολική διαχείριση της ναυαγοσωστικής προστασίας από έναν κεντρικό φορέα. Για το θέμα αυτό, προσθέτει, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης το συντομότερο δυνατό για να εκφέρουν τις δικές τους απόψεις/εισηγήσεις.

«Δεδομένης της διαδικασίας αυτής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και σε σχέση με το αίτημα της συνδικαλιστικής πλευράς για περαιτέρω δημιουργία μόνιμων θέσεων ναυαγοσώστη, λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα που εκ των δεδομένων εμπεριέχει το θέμα της ναυαγοσωστικής προστασίας, με την αύξηση των αναγκών να επικεντρώνεται στους θερινούς μήνες, με σαφώς λιγότερες ανάγκες τους χειμερινούς, το Υπουργείο Εσωτερικών κρίνει ότι, στην παρούσα φάση και μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης για τον κεντρικό φορέα που θα αναλάβει την ασφάλεια των παραλίων, οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να καλύπτονται μέσω των υφιστάμενων μόνιμων θέσεων και μέσω της αύξησης των μηνών απασχόλησης των εποχικών ναυαγοσωστών», σημειώνεται.

Η τυχόν αναγκαιότητα πρόσθετων μόνιμων θέσεων, προσθέτει, θα πρέπει να τύχει αξιολόγησης και εξέτασης από τον κεντρικό φορέα όπως αυτός θα αποφασιστεί εντέλει, σε συνάρτηση με τον γενικότερο σχεδιασμό της ναυαγοσωστικής προστασίας.

Σε ό,τι αφορά αναφορές ως προς τη γενικότερη διαχείριση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Παραλιών «ΣΑΛΑΜΙΣ», το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι από την έναρξη εφαρμογής της υλοποίησης του εν λόγω Σχεδίου έχουν ληφθεί μέτρα από το Υπουργείο, με τη συμβολή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) και των Επαρχιακών Διοικήσεων, καθώς και με τη συνεργασία με τις Συντεχνίες του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Τα μέτρα αυτά έχουν συμβάλει στην αναβάθμιση της ναυαγοσωστικής προστασίας στη χώρα μας και έχουν επιλυθεί πάγια αιτήματα των ιδίων των ναυαγοσωστών παραλίας όπως ότι τέθηκε σε ισχύ Σχέδιο Υπηρεσίας για την ωρομίσθια θέση ναυαγοσώστη, αναβαθμίστηκε η Κλίμακα της θέσης ναυαγοσώστη από Κλ. Ε5-Ε6 στην Κλ. Ε7-Ε8 και συμφωνήθηκε νέα κοινή διαδικασία και κριτήρια πρόσληψης μόνιμων και εποχικών ναυαγοσωστών. 

Επίσης, αναφέρεται, ανεγέρθηκαν 45 νέοι ναυαγοσωστικοί πύργοι παγκύπρια προς αναβάθμιση των παρεχόμενων ναυαγοσωστικών υπηρεσιών, αλλά και προς βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού ενώ αυξήθηκαν οι μόνιμες θέσεις ναυαγοσωστών κατά 14 και συνολικά σήμερα παγκύπρια υπάρχουν 78 μόνιμες θέσεις ναυαγοσωστών, οι οποίες με την πλήρωση των προαναφερόμενων 14 νέων θέσεων θα ανέλθουν σε 92.

Στις μόνιμες θέσεις, προστίθεται περιλαμβάνονται και 36 θέσεις ναυαγοσωστών/διασωστών στους δύο Αερολιμένες. Οι υπόλοιπες ανάγκες καλύπτονται εποχικά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανάλογα με την περίοδο και το πρόγραμμα στελέχωσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι «εργάζεται προς την κατεύθυνση εξεύρεσης της καταλληλότερης λύσης σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της ναυαγοσωστικής προστασίας από έναν κεντρικό φορέα, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη, τόσο για τις προσλήψεις ναυαγοσωστών και τη στελέχωση των παραλιών, όσο και για την προμήθεια του απαραίτητου ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και μέσων διάσωσης».

Ενδιάμεσα, συμπληρώνει, το Υπουργείο Εσωτερικών και οι Επαρχιακές Διοικήσεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το Εθνικό Σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ», καθώς και τη συμφωνημένη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με γνώμονα τη διασφάλιση της μέχρι σήμερα εποικοδομητικής συνεργασίας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές μέχρι την ολοκλήρωση της πιο πάνω προσπάθειας.