Διαχείριση τ/κ περιουσιών: Δεκάδες παραβιάσεις συμβάσεων εντοπίζει το ΥΠΕΣ

Δευτέρα, 25/9/2023 - 17:05
Μικρογραφία

Από σύνολο 540 ελέγχων σε Τ/κ περιουσίες, διαπιστώθηκε ότι 58 περιπτώσεις αποδεδειγμένα παραβιάζουν τους όρους σύμβασης ενώ 69 συμβάσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο σημειώνει επίσης ότι οι έλεγχοι των κλιμακίων συνεχίζονται με στόχο να ελεγχθούν περίπου 4.000 συμβάσεις μίσθωσης. 

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο δίνει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ελέγχων που γίνονται στο πλαίσιο εξορθολογισμού της διαχείρισης των Τ/κ Περιουσιών, σε σχέση με την παραχώρηση ή και αξιοποίησή τους, αλλά και ενίσχυσης της διαφάνειας και αξιοκρατίας, στη βάση μέτρων που έχουν ληφθεί κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών που μετέδωσε το ΓΤΠ, από σύνολο 540 ελέγχων που διενεργήθηκαν την περίοδο 1η Αυγούστου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου διαπιστώθηκε ότι 58 περιπτώσεις αποδεδειγμένα παραβιάζουν τους όρους σύμβασης, ενώ ένας αριθμός 69 συμβάσεων μίσθωσης χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε ό,τι αφορά στο καθεστώς κατοχής και χρήσης τους.

Όπως τονίζει το ΥΠΕΣ οι έλεγχοι των Κλιμακίων συνεχίζονται, με στόχο να ελεγχθούν ακόμη περίπου 4.000 συμβάσεις μίσθωσης για τυχόν παράνομες εκμισθώσεις ή παράνομη αλλαγή χρήσης του μισθίου.

Σε ό,τι αφορά την είσπραξη καθυστερημένων/ συσσωρευμένων οφειλών από μισθωτές προς το ταμείο τ/κ περιουσιών, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, μέσα από την εντατικοποίηση των ελέγχων των συμβάσεων μίσθωσης και της οικονομικής τους διαχείρισης, έχει προωθήσει σειρά μέτρων για την είσπραξη καθυστερημένων/ συσσωρευμένων οφειλών από μισθωτές προς το ταμείο τ/κ περιουσιών.

Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του τελευταίου εξαμήνου, όπως αναφέρεται, τα έσοδα του Ταμείου αυξήθηκαν κατά περίπου 600.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των καθυστερημένων οφειλών μειώθηκε ανάλογα. Περαιτέρω, επιτεύχθηκε διακανονισμός για την σταδιακή εξόφληση επιπλέον 1.5 εκ ευρώ και καταχωρήθηκαν αγωγές για οφειλές που ξεπερνούν τις 600.000. Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, επίσημα και ακριβή αποτελέσματα για τα πιο πάνω θα είναι έτοιμα κατά το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ακόμη πως έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των τεχνικών προδιαγραφών του νέου μηχανογραφικού συστήματος για την διαχείριση των τ/κ περιουσιών και ότι η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών έτυχε της θετικής αντιμετώπισης από το Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης και εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, η εισαγωγή του νέου μηχανογραφικού συστήματος θα θέσει στη διάθεση του Κηδεμόνα, αναγκαία και πολύ σημαντικά εργαλεία για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης τους.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι βρίσκεται σε αναμονή η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου από τον Γενικό Εισαγγελέα του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση της διαχείρισης και των κριτηρίων παραχώρησης τ/κ περιουσιών, με το ΥΠΕΣ να σημειώνει ότι με την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου, τα τροποποιητικά νομοσχέδια θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στην Βουλή.

Επίσης, όπως σημειώνεται, ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε σειρά διοικητικών και οργανωτικών αλλαγών στο διοικητικό και επιχειρησιακό μοντέλο της διαχείρισης τ/κ περιουσιών. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τη αναδιοργάνωση και ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, καθώς και την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα σε τομείς όπως κτηματολογικές εργασίες, ελεγκτικές υπηρεσίες, την τυποποίηση διαδικασιών και εισαγωγή μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης των συμβάσεων μίσθωσης, εισαγωγή καθορισμένων επιπέδων απόδοσης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και ποιότητας του παραγόμενου έργου με την χρήση δεικτών απόδοσης.

Εξάλλου με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών έχουν καταρτιστεί Σχέδια Δράσης για διάφορες προβληματικές περιπτώσεις διαχείρισης τ/κ περιουσιών, με στόχο την επίλυση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση των οικοπέδων στην Ακτή Μακένζυ, όπου, όπως υποδεικνύεται, η επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του ΥΠΕΣ, θα τερματίσει την παράνομη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και δραστηριοποίηση στην περιοχή, θα επιτρέψει την καταβολή σημαντικών ενοικίων στο Ταμείο Τ/κ Περιουσιών (περίπου 1 εκ. ευρώ ετησίως) και θα ενισχύσει την οικονομική, επιχειρηματική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει τέλος ότι θα συνεχίσει να αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των μέτρων, λαμβάνοντας πρόσθετες ενέργειες εκεί και όπου χρειάζεται, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για πιο εξορθολογισιτκή διαχείριση των τ/κ περιουσίων.

Πηγή
ΚΥΠΕ