Δικαιούσαι σύνταξη; Δες πώς να υποβάλεις αίτηση ηλεκτρονικά

Πέμπτη, 23/2/2023 - 16:39
Μικρογραφία

Στο πλαίσιο της Κυβερνητικής πολιτικής για τη ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της επικοινωνίας των πολιτών με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού προς τον πολίτη Κράτους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για θεσμοθετημένη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά.

Με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για θεσμοθετημένη σύνταξη συνεχίζεται η πολιτική αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών, που αποσκοπεί τόσο στη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας με τους πολίτες όσο και στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της εξέτασης των εν λόγω αιτημάτων.

Από σήμερα, Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023, οι αιτήσεις για θεσμοθετημένη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της Κυβερνητικής Πύλης.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για θεσμοθετημένη σύνταξη είναι απαραίτητο οι ασφαλισμένοι να έχουν προηγουμένως δημιουργήσει προφίλ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Cy-Login (Αριάδνη) και να έχουν ταυτοποιηθεί.

Στο παρόν στάδιο, η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε έντυπη μορφή παραμένει σε ισχύ.

Πηγή
ΓΤΠ