Δήμος Λάρνακας: Σύντομα ο σχεδιασμός για Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών ΤΕΠΑΚ

Πέμπτη, 18/4/2024 - 18:26
Λάρνακα

Σύντομα, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, μετά και από την σύσταση Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, θα προχωρήσει η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των κτιριακών εγκαταστάσεων και σύσταση των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, αναφέρει ο Δήμος. 

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λάρνακας εκφράζει την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες του τόσο προς το Υπουργείο Οικονομικών όσο και προς το ΤΕΠΑΚ, και ιδιαίτερα προς τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη σε σχέση με την θετική αξιολόγηση της μελέτης η οποία είχε ετοιμαστεί και αφορά τη δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα.

Αναφέρεται πως «σύντομα σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, μετά και από την σύσταση Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, θα προχωρήσουν στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού των κτιριακών εγκαταστάσεων και την σύσταση των προγραμμάτων σπουδών».

Σημειώνεται ότι, «κατά τον σχεδιασμό αυτό θα ληφθεί υπόψη και ο κτιριακός σχεδιασμός του CMMI κάτι που θα υποβοηθήσει καθοριστικά στη λήψη των τελικών αποφάσεων».

Προστίθεται πως «η ύπαρξη του CMMI στην Λάρνακα αποτελεί και τον βασικό λόγο για τον οποίο έχει παρθεί η πολιτική απόφαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την αποδοχή του ΤΕΠΑΚ, για δημιουργία Δημόσιας Σχολής στη Λάρνακα».

Ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας ευχαριστούν ξανά τον Πρύτανη και την Ομάδα του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ για τις προσπάθειες και για το πνεύμα καλής συνεργασίας προς επίτευξη του στόχου αυτού, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.