Δημόσια Έργα: Επιβεβαιώνουν διαφωνία εργολάβου-ΥΜΕΕ για τον δρόμο Πάφου-Πόλης

Δευτέρα, 15/4/2024 - 14:24

Τη διαφωνία μεταξύ εργολάβου του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς και Υπουργείου Μεταφορών ως προς την ερμηνεία του όρου «ακατάλληλα υλικά» που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο και μεταξύ άλλων επιφέρει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου, επιβεβαιώνει με ανακοίνωση το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Στην ανακοίνωση, απαντά σε ένα προς ένα στα τρία βασικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετωπίζει ο εργολάβος του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, όπως καταγράφηκαν σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha Κύπρου στις 11 Απριλίου 2024 και αναδημοσιεύτηκε από το AlphaNews.Live με τίτλο: «Στον... αέρα ο δρόμος Πόλης-Πάφου: Τα τρία μεγάλα προβλήματα του έργου.» Εξηγεί ότι: 

1. «Η διαφωνία ανάμεσα σε εταιρεία και Υπουργείο για την ερμηνεία των ακατάλληλων υλικών που περισσεύουν από τις επιχωματώσεις».

Υπάρχει διαφωνία μεταξύ εργολάβου και εργοδότη όσον αφορά στην ερμηνεία των ακατάλληλων υλικών με βάση τις προδιαγραφές του συμβολαίου. Το έργο αφορά μελέτη και κατασκευή. Στη μελέτη που υπέβαλε ο εργολάβος καθορίζει επ’ ακριβώς τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα κατάλληλα υλικά, οι οποίες συμφωνούν με τις προδιαγραφές του συμβολαίου. Για το θέμα αυτό, ο εργολάβος έχει προσφύγει στο δικαστήριο.

2. «Ο αποθηκευτικός χώρος για τα υλικά του έργου. Η σύμβαση προέβλεπε αποθηκευτικούς χώρους για οκτώ εκατομμύρια κυβικά μέτρα υλικών, ενώ το κράτος βρήκε χώρο μόνο για δύο εκατομμύρια, με αποτέλεσμα η εταιρία να στρέφεται σε ιδιώτες, χωρίς ουσιαστικά αυτό να προβλέπεται από τη σύμβαση».

Οι αναφορές περί έλλειψης χώρων εναπόθεσης των υλικών με αποτέλεσμα ο εργολάβος να στρέφεται σε ιδιώτες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς:

α) Η ανάγκη για εξεύρεση αποθηκευτικών χώρων χωρητικότητας οκτώ εκατ. κυβικών μέτρων αφορά στην κατασκευή ολόκληρου του αυτοκινητόδρομου πλάτους τεσσάρων λωρίδων και μήκους 31 χλμ. Στο συγκεκριμένο συμβόλαιο, το σύνολο των εκσκαφών εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου σε 3,8 εκατ. κυβικά μέτρα και ότι θα προκύψει ποσότητα πλεοναζόντων υλικών για απόθεση περίπου δύο εκατ. κυβικά μέτρα.

β) Στο συμβόλαιο υπάρχουν οκτώ προτεινόμενοι χώροι, από τους οποίους ο εργολάβος μπορεί να επιλέξει αυτούς που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει και για τους οποίους ο εργοδότης έχει την ευθύνη της απαλλοτρίωσής τους, εφόσον ζητηθούν από τον εργολάβο.

Αρχικά, o εργολάβος αιτήθηκε τρεις από τους χώρους αυτούς, τους χώρους υπ’ αριθμ. 2, 7 και 8. Οι χώροι αυτοί έχουν ήδη απαλλοτριωθεί και χρησιμοποιούνται ή/και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εργολάβο για απόθεση υλικών. Συγκεκριμένα:

  • Στον χώρο υπ’ αριθμ. 7 έχει αποθέσει περίπου 1 εκατ. κυβικά μέτρα και η χωρητικότητά του έχει σχεδόν εξαντληθεί.
  • Στον χώρο υπ’ αριθμ. 8 με χωρητικότητα περίπου 245 χιλ. κυβικά μέτρα έχει αποθέσει περί τις 30 χιλ. κυβικά μέτρα.
  • Στον χώρο υπ’ αριθμ. 2, ο οποίος έχει χωρητικότητα 90 χιλ. κυβικά μέτρα, δεν έχει αποθέσει καμία ποσότητα υλικών μέχρι σήμερα.

Δηλαδή, τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι απόθεσης για ακόμα 300 χιλ. κυβικά μέτρα.

Επίσης, ο εργολάβος:

γ) Έχει αιτηθεί ακόμα δύο χώρους, τους χώρους με υπ’ αριθμ. 4 και 9, οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία απαλλοτρίωσης με εκτιμώμενη χωρητικότητα 500 χιλ. κυβικά μέτρα.

δ) Έχει υποβάλει επίσης αίτηση για έγκριση δύο χώρων στις αρμόδιες αρχές, στην περιοχή Κάθικα και Καλλέπειας (κατόπιν συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες), για τους οποίους, με τη συμβολή και προσπάθεια του Τμήματος Δημοσίων Έργων, έχουν εκδοθεί οι πολεοδομικές άδειες και εκκρεμούν οι άδειες οικοδομής.

ε) Προβαίνει σε απόθεση υλικών σε τεμάχια ιδιωτών, κατόπιν συμφωνίας με αυτούς, για τους δικούς του λόγους και όχι λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου.

3. «Τα αδρανή υλικά –για παράδειγμα το χαλίκι και η άμμος– που χρειάζονται για το έργο. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η εταιρία δικαιούται να λαμβάνει υλικά μόνο από τρία συγκεκριμένα λατομία της Πάφου. Ωστόσο, τα δύο έβαλαν λουκέτο πριν από μερικούς μήνες, με αποτέλεσμα το μοναδικό λατομείο που παραμένει να αυξήσει τις τιμές, κάνοντας το έργο ασύμφορο».

Η αναφορά ότι σύμφωνα με τη σύμβαση η εταιρεία (εργολάβος) δικαιούται να λαμβάνει υλικά μόνο από τρία συγκεκριμένα λατομεία της Πάφου δεν ευσταθεί.

Στο συμβόλαιο γίνεται αναφορά ότι στα συγκεκριμένα λατομεία υπάρχουν αποθέματα υλικών, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του έργου, όμως σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει τον εργολάβο να προμηθευτεί τα υλικά από τα λατομεία αυτά.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που λάβαμε από την Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων στις 05/03/2024, από το έτος 2019 μέχρι και σήμερα λειτουργούν τρία αδειοδοτημένα λατομεία Τάξης Α’ στην Επαρχία Πάφου, τα οποία βρίσκονται στο χωριό Ανδρολίκου, με τα μελλοντικά τους αποθέματα να ανέρχονται περίπου σε 3,5 εκατ. τόνους. Τα αποθέματα αυτά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του έργου.