Διπλάσια επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα

Τρίτη, 2/5/2017 - 12:07
Μικρογραφία

Ιδιαίτερα προσεκτικές καλούνται να είναι οι ευάλωτες ομάδες λόγω της αυξημένης σκόνης που παρατηρείται στην ατμόσφαιρα.

Καταγράφηκε μέχρι και διπλάσια τιμή από την τιμή που καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία στη συγκέντρωση εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10) στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα οι τιμές κυμάνθηκαν μεταξύ 58 μg/m3 και 107 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο) και ως εκ τούτου αναμένεται ότι η μέση 24ωρη τιμή θα υπερβεί την αντίστοιχη οριακή τιμή των 50 μg/m3 που καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν τιμές μεταξύ 48 και 77 μg/m3 ανάλογα με την περιοχή.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τους εργοδότες να λάβουν εις υπόψη τους την ανακοίνωση και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Περισσότερες πληροφορίες και επιγραμμική (on-line) ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μετρήσεων βρίσκονται στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα www.airquality.gov.cy και στην εφαρμογή ``Air Quality Cyprus``, την οποία μπορείτε να εγκαταστήσετε δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο από το Google Play και το iOS App Store.