Εντατικοποιούνται από αύριο οι έλεγχοι της Αστυνομίας για ορθή χρήση e-scooters

Κυριακή, 13/11/2022 - 09:20
Μικρογραφία

Η Αστυνομία εξαγγέλλει εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργεί στο οδικό δίκτυο, για την ορθή χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, βάσει της νομοθεσίας που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ και διέπει τη χρήση τέτοιων συσκευών.

Οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι θα διενεργούνται, από αύριο, Δευτέρα 14 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022, σε όλη την Κύπρο. Στόχος των ελέγχων είναι η συμμόρφωση των χειριστών ηλεκτρικών scooters με τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας, αλλά και η ευαισθητοποίηση τους, σε θέματα οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση των συσκευών αυτών.

Παράλληλα με τους τροχονομικούς ελέγχους, η Αστυνομία συνεχίζει τη διαφώτιση του κοινού για τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας σχετικά με τα ηλεκτρικά scooter και την ορθή χρήση τους στον δρόμο.

Κύριες πρόνοιες της νομοθεσίας για τη χρήση e-scooters:

  • Yποχρέωση των χειριστών να φέρουν πάντοτε προστατευτικό κράνος και κατά τη διάρκεια της νύχτας φωσφορούχα διακριτικά.
  • H διακίνηση τέτοιων συσκευών μπορεί να γίνεται μόνο σε δρόμο με ανώτατο όριο ταχύτητας 30ΧΑΩ, σε ποδηλατόδροµο, σε ποδηλατολωρίδα ή σε προέκταση ποδηλατοδρομου η οποία φέρει ειδικό σήμα.
  • Σε αυτοκινητόδρομους, δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, σε πλατείες ή σε πεζόδρομους (με εξαίρεση αν καθορίζεται διαφορετικά από τον οικείο δήμο ή κοινότητα), η χρήση τους απαγορεύεται.
  • Δικαίωμα χρήσης e-scooters έχουν μόνο άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών.