Επιχορηγημένες διακοπές για χαμηλοσυνταξιούχους

Παρασκευή, 13/8/2021 - 13:16
Μικρογραφία

Σε συνέχεια ανακοίνωσης ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2021 αναφορικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θέρετρων και του Πύργου Τηλλυρίας κατά την Περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2021, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι δηλώσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021, δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση travel@comarine.com.cy ή στα γραφεία του ταξιδιωτικού γραφείου COMARINE LTD στις διευθύνσεις που φαίνονται πιο κάτω:

  • Κεντρικά γραφεία: Λεμεσός, Αναστάση Σιούκρη 18, 3105  Τηλ.: 25875588
  • Λευκωσία: Αναστάσιου Γ Λεβέντη  3Α , 1097 Τηλ.: 22818414

Παγκύπριο τηλέφωνο για πληροφορίες: 77771717

Τα έντυπα δήλωσης για συμμετοχή στο Σχέδιο θα διατίθενται από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) και τα Κέντρα Πολιτών (ΚΕ.ΠΟ) των ταχυδρομείων καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy. Μαζί με το έντυπο διατίθεται κατάλογος με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν και πληροφορίες σε σχέση με το Σχέδιο.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει συμβληθεί με το πιο πάνω ταξιδιωτικό γραφείο για την υλοποίηση του Σχεδίου, με βάση τη Νομοθεσία περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα καθώς και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας καθόσον αφορά τη συμμετοχή στο Σχέδιο και την επιλογή ξενοδοχείου προτίμησης. ToΣχέδιο εφαρμόζεται μέχρι την εξάντληση του σχετικού διαθέσιμου ποσού.