Επικίνδυνα φουσκωτά εντόπισε στην αγορά η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Τρίτη, 26/7/2022 - 10:16
Μικρογραφία

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που εμπεριέχουν τα φουσκωτά και άλλα είδη θαλάσσης/νερού, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου στην αγορά διατίθεται πληθώρα τέτοιων ειδών, διεξήγαγε κατά την περίοδο 14/06/2022 - 24/06/2022 εκστρατεία ελέγχου σε φουσκωτά και άλλα είδη θαλάσσης/νερού.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 137 υποστατικά πώλησης, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων φουσκωτών και άλλων ειδών θαλάσσης/νερού, καθώς και την ενημέρωση των οικονομικών φορέων. 

Όπως αναφέρεται, εντοπίστηκαν 6 φουσκωτά και άλλα είδη θαλάσσης/νερού, τα οποία παρουσίαζαν κινδύνους και άρχισε η διαδικασία απόσυρσής τους από την αγορά, ενώ σε άλλες 20 περιπτώσεις έγιναν συστάσεις προς τους οικονομικούς φορείς για λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σημειώνει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους στα υποστατικά πώλησης φουσκωτών και άλλων ειδών θαλάσσης/νερού, στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί, και θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται από την αγορά.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.consumer.gov.cy) είναι διαθέσιμο το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Φουσκωτές πισίνες - Συμβουλές για ασφαλή χρήση», το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφάλεια των φουσκωτών πισίνων.

Περισσότερες πληροφορίες τόσο οι καταναλωτές όσο και οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22200926, 22200925 και 22200923.