Επίσημη πρώτη για τα Ολοήμερα Σχολεία, όλες οι λεπτομέρειες

Παρασκευή, 29/9/2023 - 18:29
Μικρογραφία

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων (Π.Ο.Σ.), από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό. Όλα τα εμπλεκόμενα σχολεία έχουν ήδη ενημερωθεί.

Η έγκαιρη λειτουργία των Π.Ο.Σ. επιτυγχάνεται παρά τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν λόγω της αλλαγής του καθεστώτος εργοδότησης εκπαιδευτικών, της κατάργησης της αγοράς υπηρεσιών και της προσφοράς συμβάσεων σε έκτακτους εκπαιδευτικούς, μέσω των καταλόγων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.), καθώς και της νέας τους δομής, που θα συμβάλει σταδιακά στην παιδαγωγική τους αναβάθμιση.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2023-2024, θα λειτουργήσουν ως Π.Ο.Σ. 142 Δημοτικά Σχολεία, 78 Δημόσια Νηπιαγωγεία και 8 Ειδικά Σχολεία. Τα Π.Ο.Σ. θα λειτουργούν σε πενθήμερη βάση, μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, από τις 13:05 μέχρι τις 15:05 ή τις 16:00. Οι εγγραφές των παιδιών στα Π.Ο.Σ., για τη σχολική χρονιά 2023-2024, ανέρχονται στις 8970, σε σύγκριση με 8237 παιδιά που φοίτησαν την περσινή σχολική χρονιά. Ο θεσμός φέτος επεκτείνεται σε οκτώ νέα σχολεία. 

Το πρόγραμμα των Π.Ο.Σ. προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά. Οι γονείς/κηδεμόνες συνεισφέρουν οικονομικά μόνο για την κάλυψη του κόστους της σίτισης των παιδιών.

Το Υ.Π.Α.Ν., τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα συνεχίσει τη διαβούλευση τόσο με την Π.Ο.Ε.Δ. και τους οργανωμένους γονείς όσο και με την Ε.Ε.Υ., ώστε να ρυθμιστούν όλα τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Π.Ο.Σ., περιλαμβανομένου και αυτού της ημερολογιακής επέκτασης της λειτουργίας τους από την παρούσα σχολική χρονιά, με σκοπό την περαιτέρω αναδόμηση, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του θεσμού.

Πηγή
ΓΤΠ