Έρευνα Υπουργείου Παιδείας για διασύνδεση ανώτερης εκπαίδευσης με αγορά εργασίας

Πέμπτη, 18/1/2024 - 10:24
εργαζόμενοι

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει για τη διασύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με την αγορά εργασίας υλοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά την Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (CyGraduates) στο πλαίσιο του έργου που έχει προτείνει και έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο “Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, η έρευνα CyGraduates αποσκοπεί να παρέχει δεδομένα σε διαχρονική βάση για την είσοδο των αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου στην αγορά εργασίας, τις εμπειρίες φοίτησής τους, τις δεξιότητες που απέκτησαν καθώς και για τη διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Στη βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να αναθεωρήσουν το περιεχόμενο και τη διδακτική μεθοδολογία υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και να προσφέρουν νέα Προγράμματα Σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι/ες να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του πρώτου κύκλου της εν λόγω έρευνας έχουν ήδη δημοσιευθεί με ανοικτή πρόσβαση στον σύνδεσμο https://skilltracking.highereducation.ac.cy/reports/.

Στον δεύτερο κύκλο της έρευνας συμμετέχουν απόφοιτοι/ες από όλα τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, απόφοιτοι/ες οι οποίοι/ες αποφοίτησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2021-2022, απόφοιτοι/ες από Προγράμματα Σπουδών που οδήγησαν στην απόκτηση πιστοποιητικού, διπλώματος, ανώτερου διπλώματος, πτυχίου ή μεταπτυχιακού. Συμμετέχουν επίσης απόφοιτοι/ες πλήρους φοίτησης, μερικής φοίτησης, εξ αποστάσεως φοίτησης, απόφοιτοι/ες όλων των εθνικοτήτων, καθώς και απόφοιτοι/ες που είτε διαμένουν εντός είτε εκτός Κύπρου.

Σημειώνεται ότι τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 θα γίνεται η συλλογή των δεδομένων μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του έργου https://skilltracking.highereducation.ac.cy/ ή χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σύνδεσμο που έχει αποσταλεί με email ή sms σε όλους/όλες τους/τις απόφοιτους/ες των πιο πάνω ακαδημαϊκών ετών από το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν. 

Η συμβολή των αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην έρευνα CyGraduates «κρίνεται πολύ σημαντική για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων που αποκτούνται από την Ανώτερη Εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη διαμόρφωση καλύτερων προοπτικών απασχόλησης για τους/τις απόφοιτους/ες Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή
ΚΥΠΕ