Έρχονται βαριές ποινές για όσους «μπλοκάρουν» κάμερες στους δρόμους (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρίτη, 11/7/2023 - 21:19
Μικρογραφία

Της Μαρίας Ανδρονίκου

Τέλος στη σκόπιμη παρεμπόδιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης επιχειρούν να βάλουν Αστυνομία και Υπουργείο Μεταφορών, καθώς σύμφωνα με τροποποιημένο νομοσχέδιο,  η οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας τους θα θεωρείται πλέον αδίκημα.

Με πρόστιμο μέχρι €5,000 ή ακόμα και με φυλάκιση μέχρι έναν χρόνο θα τιμωρούνται από δω και πέρα όσοι επιχειρούν να παρεμποδίσουν ή με οποιοδήποτε τρόπο να καταστήσουν αδύνατη τη λειτουργία των καμερών φωτοεπισήμανσης, όπως για παράδειγμα σταθμεύοντας σκόπιμα μπροστά από τις κινητές κάμερες,  κάτι που βλέπουμε να γίνεται έντονα το τελευταίο διάστημα.


Στο νομοσχέδιο, περιλαμβάνεται μια σειρά αλλαγών σε στρεβλώσεις που εντοπίστηκαν αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η δυνατότητα καταγραφής  της παράβασης και σε βίντεο πέρα από τη φωτογραφία που ήδη ισχύει. Μια άλλη αλλαγή που προωθείται είναι  η ενημέρωση του παραβάτη να γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω σύντομου τηλεφωνικού γραπτού μηνύματος, καθώς επίσης και η αποσαφήνιση ότι, ως ημερομηνία έκδοσης του προστίμου θεωρείται η ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις περιπτώσεις που άλλος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος και άλλος ο παραβάτης. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η διευκρίνιση ότι όταν το όχημα που εμπλέκεται σε παράβαση είναι εγγεγραμμένο σε νομικό πρόσωπο θα αποστέλλεται επιστολή στον διευθύνοντα αξιωματούχο του νομικού προσώπου για υπόδειξη του οδηγού του οχήματος, προτού τύχει εφαρμογής η διαδικασία αποστολής της ειδοποίησης παράβασης, έτσι ώστε αυτή να αποστέλλεται στον οδηγό του οχήματος.