Έτσι βάζει τέλος η ΕΕ στα ανεπίδοτα πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις

Τετάρτη, 24/4/2024 - 16:52
Μικρογραφία

Τέλος στα ανεπίδοτα πρόστιμα σε τουρίστες και επισκέπτες από το εξωτερικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί να βάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με βάση τους επικαιροποιημένους κανόνες που ψήφισε, βελτιώνεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την επιβολή προστίμων σε επικίνδυνους οδηγούς από άλλες χώρες, διευρύνθηκε ο κατάλογος τροχαίων παραβάσεων που ενεργοποιούν διασυνοριακές έρευνες και τίθεται προθεσμία 11 μηνών για την επιβολή προστίμου.

Καθώς περίπου 40% των διασυνοριακών τροχαίων παραβάσεων παραμένουν ατιμώρητες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαιροποίησε τους κανόνες προκειμένου οι χώρες της ΕΕ να συνεργάζονται περισσότερο και να βοηθούν η μία την άλλη στην ανεύρεση οδηγών υπεύθυνων για κάποια τροχαία παράβαση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τις εθνικές αρχές να απαντούν σε αιτήματα από αρχές άλλης χώρας της ΕΕ χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δύο μηνών από τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών.

Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση, η χώρα διαμονής του δράστη στην ΕΕ μπορεί να αναλάβει την είσπραξη προστίμων οδικής κυκλοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό υπερβαίνει τα 70 ευρώ και δεν έχει καταβληθεί μετά την εξάντληση όλων των νόμιμων διόδων.

Διακρατική συνεργασία για περισσότερες παραβάσεις

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες διευρύνουν τον κατάλογο των τροχαίων παραβάσεων που διαπράττονται από οδηγούς - μη μόνιμους κατοίκους της χώρας όπου διαπράττεται η παράβαση, οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν διασυνοριακή συνεργασία και να οδηγήσουν σε επιβολή προστίμου. Εκτός από την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή τη μη συμμόρφωση σε κόκκινο σηματοδότη, οι νομοθέτες της ΕΕ πρόσθεσαν, μεταξύ άλλων αδικημάτων, την επικίνδυνη στάθμευση και προσπέραση, την προσπέραση χωρίς διακεκομμένη διαγράμμιση, καθώς και την πρόκληση ατυχήματος με εγκατάλειψη θύματος.

Σαφής προθεσμία και απαγόρευση των ιδιωτικών εισπρακτέων χρεών

Η χώρα της ΕΕ στην οποία διαπράχθηκε η τροχαία παράβαση θα έχει στη διάθεσή της 11 μήνες για να εκδώσει ειδοποίηση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει την χρονική στιγμή και τις περιστάσεις της παράβασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης προσφυγής κατά του προστίμου.

Με πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών, θα απαγορεύεται ιδιωτικοί φορείς να βοηθούν τις χώρες της ΕΕ να εισπράττουν πρόστιμα κυκλοφορίας από αλλοδαπούς οδηγούς. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ δύο χρόνια μετά την ενσωμάτωση των κανόνων στο εθνικό δίκαιο.

Διαδικτυακή πύλη

Για να αυξηθεί η διαφάνεια και να διευκολυνθεί η εφαρμογή των νέων κανόνων, η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης που θα περιλαμβάνει τους κανόνες, τις επιλογές προσφυγής και τα σχετικά πρόστιμα για την οδική κυκλοφορία, μεταξύ άλλων πληροφοριών.

Τα επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες εγκρίθηκαν με 570 ψήφους υπέρ, 36 ψήφους κατά και 24 αποχές. Μετά την έγκρισή τους και από το Συμβούλιο, οι χώρες της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους 30 μήνες για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή τους