Έτσι ζητούν να επαναλειτουργήσουν εστιατόρια, bar και cafe μετά την πανδημία

Σάββατο, 25/4/2020 - 10:01
Μικρογραφία

Τα αίτηματα των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομεά εστίασης και ψυχαγωγίας για επαναλειτουργία των υποστατικών τους κατά την διαδικασία άρσης των περιοριστικών μέτρων και των απαγορευτικών διαταγμάτων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου, παραθέτει στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής.

Σε επιστολή που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Φάνος Λεβέντης αναφέρονται δεκατρείς εισηγήσεις, που αποτελούν προϊόν διαβουλεύσεων με μέλη από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή:

Εξοχότατε κύριε  Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Επικοινωνούμε μαζί σας δυστυχώς κάτω από αυτές τις  τόσο δύσκολες μέρες που περνά η χώρα μας.

Ελπίζουμε ότι οι εισηγήσεις μας θα βοηθήσουν έστω και κατά το ελάχιστον ώστε να μπορέσετε με τη κυβέρνηση και τους συνεργάτες σας να πάρετε τις ορθότερες αποφάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα όσο αυτό βέβαια είναι εφικτό.

 Α. Η θέση και η επιθυμία των μελών μας Παγκύπρια δε θα μπορούσε να ήταν άλλη από την δυνατότητα επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων το συντομότερο δυνατόν. Αντιλαμβανόμενοι όμως τις δυσκολίες η και τον πιθανό κίνδυνο υποτροπής και συνέχισης της διασποράς του ιού εκφράζουν τη πλήρη στήριξη σε σας, στην κυβέρνηση σας  αλλά και στην επιστημονική ομάδα που σας πλαισιώνει ως προς τον καταλληλότερο χρόνο αλλά και τρόπο επαναλειτουργίας των κέντρων αναψυχής. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρχει μια αυστηρότερη διαχείριση της χωρητικότητας ενός κέντρου αναψυχής, άρα και μειωμένη δυνατότητα φιλοξενία ατόμων. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι ο κόσμος δεν θα επιστρέψει αμέσως και μαζικά στους χώρους αναψυχής και θα χρειαστεί να καταβληθεί από όλους μία πολύ σοβαρή προσπάθεια αλλαγής της ψυχολογίας των ανθρώπων. Επίσης, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι και η επιστροφή των εργαζομένων θα είναι παράλληλη με τη δυνατότητα φιλοξενίας θαμώνων αλλά και με τους πραγματικούς αριθμούς που θα φιλοξενούνται σε μια επιχείρηση. Τα μέτρα  και τα σχέδια στήριξης των εργαζομένων θα πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι και τη τελική τους επαναφορά στην εργασία.

Δηλώνουμε έτοιμοι να συνεργαστούμε με κάθε τρόπο με το αρμόδιο υπουργείο η άλλη υπηρεσία του κράτους, ώστε η επαναλειτουργία των κέντρων αναψυχής να γίνει με τον ορθότερο και ομαλότερο τρόπο.

Β. Οι εισηγήσεις αυτές που σας παραθέτουμε πιο κάτω είναι προϊόν διαβουλεύσεων με μέλη μας από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει η κυβέρνηση ότι, η όποια στήριξη δοθεί στην βιομηχανία των κέντρων αναψυχής – η οποία θα πρέπει να είναι ουσιαστική, να εκλαμβάνεται από την κυβέρνηση σαν επένδυση, αφού αυτή η βιομηχανία είναι αυτή που αν σταθεί στα πόδια της θα συνεχίσει να εργοδοτεί τις μερικές δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων και δεν θα αναγκαστεί να τους μετακινήσει στους καταλόγους των ανέργων και κατ’ επέκταση και στα ταμεία του κράτους.

 1. Επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης συνταγής για δραστική μείωση των ενοικίων. Επανεκτίμηση στις αξίες των ενοικίων όπως αυτές διαμορφώνονται μετά από τη τρομερή αυτή κρίση.
 2. Αναστολή καταβολής των ενοικίων τουλάχιστον για ένα χρόνο.
 3. Αναστολή του άρθρου του περί ενοικιοστασίου Νόμου σε ότι αφορά τις εξώσεις, για ένα χρόνο.
 4. Απαλλαγή των ιδιοκτητών ακινήτων από την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. και άλλων φόρων.
 5. Να εξεταστούν ενδελεχώς οι ιδιοκτήτες εκείνοι που το κύριο ή το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος  τους είναι η είσπραξη ενοικίου/ων και να τύχουν ανάλογου χειρισμού. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι κι άλλες επηρεαζόμενες οργανώσεις έχουν καταθέσει παρόμοιες προτάσεις τις οποίες  στηρίζουμε εφόσον κινούνται κοντά στις δικές μας θέσεις .
 6. Προτείνουμε τη μείωση του Φ.Π.Α. για ένα χρόνο από 19% σε 17%, από 9% σε 7% και από 5% σε 3%.
 7. Περαιτέρω μείωση στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και να εξεταστεί επιτέλους το πάγιο αίτημα τόσο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας αλλά και της βιομηχανίας των κέντρων αναψυχής για χρέωση στη βάση της βιομηχανικής χρήσης και όχι της εμπορικής.
 8. Επιδότηση των εξεταστικών αναλύσεων που θα επιβάλλεται να διεξάγουμε για το προσωπικό μας, αλλά και η αναζήτηση ή υιοθέτηση χαμηλότερης αξίας εξετάσεων έστω και με ελάχιστα μικρότερου ποσοστού ακρίβειας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε εξοπλισμό και αλλά απαραίτητα είδη για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, είτε επιδοτώντας τα, είτε με την χαμηλότερη τιμή.
 9. Πλήρης απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρων, αδειών λειτουργίας κ.α. Οι δήμοι θα πρέπει να περιορίσουν ή να εκμηδενίσουν αχρείαστες δαπάνες και να χαράξουν πολιτική βασισμένη και προσαρμοσμένη στα δύσκολα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας.
 10. Αναζήτηση ευρωπαϊκών πόρων από το Υφυπουργείο Τουρισμού πέραν των σχεδίων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας - de minimis - που να μπορούν να καλύπτουν ολόκληρες τις δαπάνες για αντικαταστάσεις των εξοπλισμών.
 11. Διασφαλισμένη πρόσβαση σε δάνεια σε μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, με ελάχιστο επιτόκιο και πιθανόν και με βάση των κύκλο εργασιών μιας επιχείρησης όπως αυτή δηλώνεται στο Φ.Π.Α. ή και η κατ’ ΄αναλογία καταβολής ενός εφάπαξ ποσού με βάση τα δεδηλωμένα.
 12. Μείωση του εταιρικού φόρου για το 2020.
 13. Παγοποίηση των ληξιπρόθεσμων σχεδίων για ένα χρόνο (Αριάδνη).
 14. Θα πρέπει να περιληφθούν και οι διευθυντές που είναι και ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας από τη στιγμή που κατέβαλλαν κοινωνικές ασφαλίσεις
Μικρογραφία
Μικρογραφία