Έξι εκατομμύρια ευρώ για δέκα χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων στη Λευκωσία

Σάββατο, 11/2/2023 - 13:30

Η κατασκευή 10 χιλιομέτρων ποδηλατικής υποδομής, κόστισε στο κράτος πέραν των 6 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά την κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις. Οι πρώτες δυο φάσεις έχουν ολοκληρωθεί και προχθές το Τμήμα Δημοσιών Έργων έχει προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την Φάση Γ΄  κατασκευής ποδηλατικής υποδομής. Είχαν προηγηθεί οι πρώτες δυο φάσεις του έργου με κόστος πέραν των 3 εκατ. ευρώ.

Η τρίτη φάση

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, η Γ΄ φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ποδηλατο λωρίδων από τη Λεωφόρο Σαλαμίνος - Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου - Οδοί Αγίου Ιλαρίωνος/Συνεργασίας. Η υποδομή έχει μήκος 4.6 χλμ. περίπου, με το μεγαλύτερο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής να κατασκευάζεται πάνω σε υφιστάμενο οδόστρωμα. Το υπόλοιπο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής, το οποίο δεν χωροθετείται στο υφιστάμενο οδόστρωμα, κινείται στον υφιστάμενο πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο (Σκεπαστός Οχετός Όμβριων Παλλουριώτισσας), σε δημόσιους χώρους και πάνω σε πεζοδρόμια. Για το μήκος του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου/πεζόδρομου πάνω από τον Σκεπαστό Οχετό Όμβριων Παλλουριώτισσας προβλέπονται επιδιορθώσεις στο δάπεδο καθώς και επιδιορθώσεις των υφιστάμενων περιφράξεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου, θα γίνει ανακατασκευή οδοστρώματος και επέμβαση στον κυκλικό κόμβο Καντάρας/Αγίου Ιλαρίωνος.

Η διάρκεια εκτέλεσης του συμβολαίου είναι 12 μήνες. Το εκτιμώμενο κόστος του έργου είναι €1.810.000,00 συν Φ.Π.Α..

Σημειώνεται ότι, το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» και από εθνικούς πόρους.

Την προκήρυξη του διαγωνισμού, χαιρέτισε και ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης. Ο κ. Γιωρκάτζης εκφράζει τις ευχαριστίες του στη διαχρονική στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και παράλληλα στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσο. Τονίζει ότι η δημιουργία του δικτύου ποδηλατικών διαδρομών θα καταστήσει τη μετάβαση από και προς το κέντρο Λευκωσίας, μια καθημερινή, άνετη, ευχάριστη και προπαντός, ασφαλή εμπειρία για όλους.

1

Οι πρώτες δυο φάσεις

Το Έργο υλοποιήθηκε σε δύο παράλληλες συμβάσεις που αφορούσαν την κατασκευή ποδηλατικής υποδομής για σύνδεση των Πανεπιστημίων της ευρύτερης αστικής περιοχής Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης. Η Φάση Α του Έργου καλύπτει το τμήμα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μέχρι το Μετόχι του Κύκκου. Η Φάση αυτή περιλάμβανε την κατασκευή ποδηλατόδρομου πλάτους 3 μέτρων περίπου στο χώρο πρασίνου μεταξύ της Λεωφ. Γρίβα Διγενή και του Υπηρεσιακού Δρόμου στο Δήμο Έγκωμης. Έχουν γίνει οι αναγκαίες εργασίες για την απορροή των ομβρίων υδάτων, καθώς και μετακινήσεις ή και επεκτάσεις δικτύων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Στη δεύτερη σύμβαση περιλήφθηκε η επέκταση πεζοδρομίων η κατασκευή διαφόρων ειδών διαβάσεων πεζών/ ποδηλατών, υποδομές για ΑμεΑ και ποδηλατοστάσια. Το κόστος της πρώτης φάσης ανήλθε στις €924.590.

Η Φάση Β του Έργου, αποτελούσε συνέχεια της ποδηλατικής σύνδεσης της Φάσης Α και κάλυψε το τμήμα από Μετόχι του Κύκκου μέχρι την πλατεία Σολωμού. Η Φάση αυτή περιλαμβάνει ποδηλατική υποδομή μήκους της τάξης των 3,5 χλμ. Το μεγαλύτερο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής είναι πάνω στο υφιστάμενο οδόστρωμα. Το υπόλοιπο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής, που δεν είναι πάνω στο υφιστάμενο οδόστρωμα, βρίσκεται μέσα στο Δημόσιο Κήπο Λευκωσίας και πάνω σε πεζοδρόμια. Κατασκευάστηκε γέφυρα μήκους 20 μ. πάνω από τον Πεδιαίο Ποταμό, για χρήση μόνο από πεζούς και ποδηλάτες, που συνδέει την οδό Γλάδστωνος με την οδό Δήμου Ηροδότου. Το κόστος της δεύτερης φάσης ανήλθε στις €2.436.965.

Η τέταρτη και τελευταία φάση

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το έργο περιλαμβάνει και τη Φάση Δ, η οποία αφορά την ποδηλατική υποδομή στο Δήμο Αγλαντζιάς όπου θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος (διπλής κατεύθυνσης) μήκους 1,6 χλμ., που θα ενώνει την Λεωφόρο Λάρνακος διαμέσου της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, της παλιάς Αγλαντζιάς και της οδού Μιχαήλ Καραολή. Το προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατικών υποδομών θα ενώνεται επίσης με το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου της Λεωφόρου Αμμοχώστου και Λεωφόρου Λάρνακος διαμέσου της οδού Μάρκου Δράκου. Για την τέταρτη φάση, η εκτίμηση για τη συνολική Δημόσια Δαπάνη φτάνει τις €750.000.