Φόρος και όχι πρόστιμο τα 400 ευρώ σε επενδυτή, απαντά ο Δήμος Λευκωσίας

Πέμπτη, 21/9/2023 - 19:24
Ω

Η επιβολή προστίμου ύψους 400 ευρώ δεν αφορά πρόστιμο, αλλά πρόκειται για το φορολογικό τέλος της εταιρίας για την επαγγελματική της άδεια για το έτος 2022, αναφέρει ο Δήμος Λευκωσίας, σε δήλωση στην οποία προέβη την Πέμπτη αναφορικά με δημοσιεύματα σχετικά με την καθυστέρηση έκδοσης οικοδομικών αδειών και την επιβολή προστίμου σε ξένο επιχειρηματία.

Στην ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη οικοδομή κατατέθηκε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας στις 27 Απριλίου 2022, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε κύκλος διαβουλεύσεων μεταξύ της υπηρεσίας του Δήμου και του ιδιοκτήτη, σχετικά με τον συντελεστή δόμησης της οικοδομής.

Σημειώνεται ότι οι διαβουλεύσεις αφορούσαν την προσπάθεια μη συμπερίληψης χώρων της οικοδομής στον συντελεστή δόμησης του κτηρίου με στόχο να μειωθεί η ανάγκη για εξαγορά επιπλέον συντελεστή. 

Αναφέρεται ότι η αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας αποσύρθηκε τέλος του 2022 από τον ιδιοκτήτη και υποβλήθηκε νέα αίτηση τον Μάρτιο του 2023.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Δήμος εξέδωσε την πολεοδομική άδεια τον Απρίλιο του 2023, ενώ τέλη Ιουλίου του ίδιου έτους κατατέθηκε και η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής.

Όπως εξηγείται, αναφορικά με την επιβολή προστίμου ύψους €400 στον ιδιοκτήτη, το συγκεκριμένο ποσό δεν αφορά πρόστιμο, αλλά πρόκειται για το φορολογικό τέλος της εταιρίας για την επαγγελματική της άδεια για το έτος 2022.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Λευκωσίας προχώρησε στην έκδοση της εν λόγω φορολογίας τέλη του 2022 χωρίς να υποβληθεί ένσταση εκ μέρους του ιδιοκτήτη, ενώ ακολούθως, στάλθηκε υπενθύμιση για την εξόφληση της εν λόγω οφειλής για την οποία επίσης δεν υπήρξε κάποια ένσταση ή νύξη για τυχόν τερματισμό του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Εάν η εταιρία είχε προχωρήσει έγκαιρα σε υποβολή ένστασης πιθανότατα ο Δήμος βάσει των κανονισμών του να προχωρούσε σε έκπτωση, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή
ΚΥΠΕ