"Χαράτσι" €80 στους Λεμεσιανούς για να έχουν... ολοκαίνουργια τελευταία κατοικία

Τετάρτη, 26/10/2022 - 13:18
Μικρογραφία

Ένα νέο "χαράτσι" ύψους 80 ευρώ τον χρόνο καλούνται να καλύψουν τα νοικοκυριά των Δήμων της μείζονος Λεμεσού, προκειμένου σε τέσσερα χρόνια να χτιστεί το νέο, μεγάλο, περιφερειακό κοιμητήριο της πόλης.

Ο διάλογος των Δημάρχων της μείζονος Λεμεσού κατέληξε πριν από μερικές ημέρες στην ανέγερση του νέου κοιμητηρίου, βόρεια του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης.

Με βάση την απόφαση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε νοικοκυριό θα πληρώνει κάθε χρόνο €20 για περίοδο τεσσάρων ετών και μάλιστα, έχει καθοριστεί στο πλαίσιο υποχρεωτικής φορολογίας που αφορά τα οικιακά υποστατικά και εξαιρεί τα επαγγελματικά και τα γραφεία εταιρειών.

Δικαίωμα ένστασης έχουν οι ιδιοκτήτες περισσότερων από ενός ακινήτων, που μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά στον εκάστοτε Δήμο ότι τα ενοικιάζουν ή ότι δεν διαμένει κάποιος σε αυτά.

Η υποχρεωτική φορολογία αφορά όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, ιθαγένειας, υπηκοότητας και θρησκεύματος, καθώς υπάρχει πρόνοια για δημιουργία χώρων ταφής για άλλες θρησκείες ή δόγματα.

Το νέο περιφερειακό κοιμητήριο της Λεμεσού θα έχει έκταση 250,000 τετραγωνικά μέτρα και θα είναι το μεγαλύτερο κοιμητήριο της Κύπρου, στα όρια του Δήμου Λεμεσού.

Η ανέγερση και διαχείριση του νέου κοιμητηρίου θα ανατεθεί σε ιδιώτη επενδυτή, που θα αναλάβει επίσης το κόστος των 4,4 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για αγορά των τεμαχίων γης.