Η Ανεξ. Αρχή κατά Διαφθοράς για δημοσιοποίηση καταγγελιών ενώπιόν της

Τετάρτη, 24/5/2023 - 12:30
Ω

Ανακοίνωση  με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις τόσο από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, όσο και από πλευράς Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, στην οποία σημειώνει μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχει στη σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Αρχής, οποιαδήποτε πρόνοια η οποία να απαγορεύει σε κάποιον που προβαίνει σε  καταγγελία ενώπιόν της, από το να δημοσιοποιεί το γεγονός της Καταγγελίας.

Η Αρχή επιβεβαιώνει εξάλλου ότι όντως υπάρχουν ενώπιόν της Καταγγελίες από την Ελεγκτική Υπηρεσία οι οποίες αφορούν στα θέματα για τα οποία έχουν γίνει σχετικές δηλώσεις και πως σε Έκτακτη Συνεδρία της σήμερα, αποφάσισε όπως δώσει προτεραιότητα στη διερεύνηση των εν λόγω Καταγγελιών, για το λόγον ότι αυτές αφορούν σε δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς της Δημοκρατίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς:

  • 1. Δεν υπάρχει στη σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Αρχής, οποιαδήποτε πρόνοια η οποία να απαγορεύει σε κάποιον που προβαίνει σε  καταγγελία ενώπιόν της, από το να δημοσιοποιεί το γεγονός της Καταγγελίας.

    2. Η Αρχή επιβεβαιώνει ότι, όντως υπάρχουν ενώπιόν της Καταγγελίες από την Ελεγκτική Υπηρεσία οι οποίες αφορούν στα θέματα για τα οποία έχουν γίνει σχετικές δηλώσεις.
  • 3. Σε Έκτακτη Συνεδρία της σήμερα, η Αρχή αποφάσισε όπως δώσει προτεραιότητα στη διερεύνηση των εν λόγω Καταγγελιών, για το λόγον ότι αυτές αφορούν σε δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς της Δημοκρατίας.

    4. Η εν λόγω Απόφαση λήφθηκε ανεξαρτήτως  της έκκλησης που έχουν απευθύνει προς τον ίδιο σκοπόν εκπρόσωποι των πιο πάνω 2 θεσμών αλλά και άλλων θεσμών.
  • 5. Κανένα Μέλος της Αρχής δεν θα προβαίνει σε δηλώσεις επί των πιο πάνω θεμάτων, εφόσον πρέπει οι ενέργειές της στα πλαίσια των ερευνών της να καλύπτονται από  εμπιστευτικότητα.
  • 6. Στα πλαίσια όμως της διαφάνειας, θα εκδίδονται Ανακοινώσεις αναφορικά με οποιεσδήποτε εξελίξεις στις εν λόγω Έρευνες τις οποίες η Αρχή θα κρίνει ως σημαντικές στα πλαίσια της ενημέρωσης.