Η Κύπρος με τα καθαρότερα νερά κολύμβησης στην Ευρώπη (ΒΙΝΤΕΟ)

Τετάρτη, 29/5/2024 - 15:11
Μικρογραφία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Κομισιόν η Κύπρος έχει αναδειχθεί για το 2023 ως η χώρα που είναι συμμορφωμένη με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Κατά την πιο πάνω κολυμβητική περίοδο, έτυχαν παρακολούθησης 123 περιοχές νερών κολύμβησης σε όλη την παράκτια ζώνη της ελεύθερης Κύπρου με μηνιαίες δειγματοληψίες λαμβάνοντας ποσοστό συμμόρφωση 97,6% με τα 120 από τα 123 σημεία των νερών κολύμβησης να χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας.

Μιλώντας για το θέμα στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, η Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ειρήνη Κωνσταντίνου, είπε πως τα πιο πάνω ποσοστά αναδεικνύουν ουσιαστικά την Κύπρο ως τη χώρα με τα καθαρότερα νερά κολύμβησης στην ΕΕ.

Κληθείσα να σχολιάσει το θέμα της βαριάς βιομηχανίας στην Κύπρο, η κ. Κωνσταντίνου είπε ότι σύμφωνα με την Πολεοδομική Νομοθεσία καθορίζονται περιοχές ως Βιομηχανικές Ζώνες όπου εκεί δικαιούνται να εγκατασταθούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες βιομηχανικών ζωνών και στην περίπτωση Ιδαλίου και Γερίου μιλάμε για βιομηχανικές ζώνες κατηγορίας Α’, δηλαδή βαριάς βιομηχανίας βιομηχανικές ζώνες, όπου εκεί δικαιούνται να εγκατασταθούν βιομηχανίες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και θεωρούνται βαριάς βιομηχανικής χρήσης.

Αναφορικά με το ασφαλτικό εργοστάσιο που λειτουργούσε στην περιοχή Ιδαλίου, και σύμφωνα με σχετικό διάταγμα δικαστηρίου, το εν λόγω εργοστάσιο δεν λειτουργεί πλέον, είπε η κ. Κωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι γίνονται από το Τμήμα συχνοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις για τη παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εργοστασίων με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Έχουμε παραλάβει αίτηση από ιδιωτική εταιρεία για κατασκευή και λειτουργία μονάδας διέλασης αλουμινίου. Η περιβαλλοντική μελέτη έτυχε δημόσιας διαβούλευσης, ωστόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία των κατοίκων αποφάσισε να κάνει μία δημόσια ακρόαση για να καλεστούν για ακόμη μία φορά οι κάτοικοι, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ο κύριος του έργου ώστε να γίνει μία ανοικτή συζήτηση για το έργο πριν ξεκινήσει η περιβαλλοντική αξιολόγηση.