Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στο πλευρό σου

Τρίτη, 8/11/2022 - 18:08
Μικρογραφία

Ο Alpha Κύπρου συμμετέχει σε κοινοπραξία με τις εταιρείες Aspon Consulting, Innovation Hive και GEInnova στο πλαίσιο του προγράμματος “Cohesion Policy stands by you” που στόχο έχει την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού γύρω από την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με έμφαση στην Κύπρο με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την Πολιτική Συνοχή, τον ρόλο της ως προς τις προτεραιότητες και τους στόχους της ΕΕ για βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλη την ΕΕ. Η Πολιτική Συνοχή είναι η αποτελεσματικότερη εκδοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής ως προς τις επενδύσεις. Τα αποτελέσματα της εν λόγω κοινωνικής έχουν σημαντικά αποτελέσματα στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, την οικονομία και προωθεί την καινοτομία και την πράσινη οικονομία. Με άλλα λόγια εκατοντάδες Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, υποστηρίζουν την Πολιτική Συνοχής, ενώ έχουν δημιουργηθεί εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν λόγω της Πολιτικής Συνοχής καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού, καλύτερες υπηρεσίες υγείας και λαμβάνουν υποστήριξη ως προς τις θέσεις εργασίας και την κοινωνική συμπερίληψη.

Επιπλέον λόγω της Πολιτικής Συνοχής, η συνδεσιμότητα ανάμεσα στις περιοχές και τις χώρες της Ευρώπης έχει βελτιωθεί μέσω νέων δρόμων και αστικών στρατηγικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών στις πόλεις. Σημαντικό μέρος των επενδύσεων μέσω των διάφορων έργων, αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την εναρμόνιση με τις πολιτικές για το κλίμα.

Υποστηρίχθηκαν επίσης χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κύπρος ώστε να εναρμονιστούν γρηγορότερα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στη βάση γεωγραφικών, οικονομικών και άλλων χαρακτηριστικών.

Έτσι το εν λόγω πρόγραμμα, θα δώσει επαρκή πληροφόρηση στο κοινό της Κύπρου, της Ισπανίας, της Ελλάδας και της ΕΕ γενικότερα σε σχέση με τα αποτελέσματα των επενδύσεων μέσω της Πολιτικής Συνοχής στην ζωή των ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια του έργου η κοινοπραξία θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες τηλεοπτικές και διαδικτυακές δράσεις, ενώ θα διοργανωθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις και διαγωνισμοί.

Instagram account: https://www.instagram.com/cohesionpolicystandsbyyou/   

Facebook account:https://www.facebook.com/profile.php?id=100086931313562&is_tour_dismissed=true 

x