Καλά νέα: Αντέχει μέχρι το 2080 το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρίτη, 16/4/2024 - 22:13
Μικρογραφία

Εξήντα χρόνια συμπληρώνει φέτος το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, με την τελευταία Αναλογιστική Μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, να επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του μέχρι και το 2080. Η εν λόγω μελέτη παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας, με τον οργανισμό να προχωρεί σε σειρά εισηγήσεων για τον εξορθολογισμό της επενδυτικής πολιτικής και την αναβάθμιση της πολιτικής χρηματοδότησης του Ταμείου, με τον Υπουργό Εργασίας να εκφράζει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσα από την επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-Υπουργός Εργασίας
«Τα συμπεράσματα της Αναλογιστικής Μελέτης αποτελούν σημείο αναφοράς για την προγραμματισμένη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2025, και οι εισηγήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας θα αξιοποιηθούν εποικοδομητικά από την Κυβέρνηση, που διαθέτει την πολιτική βούληση για να τις υλοποιήσει, μέσα από τη δημόσια διαβούλευση, τον κοινωνικό διάλογο και τη συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις.»

Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης εκτιμάται ότι για την περίοδο 2021-80 κάθε χρόνο τα έσοδα του ΤΚΑ από εισφορές και εισοδήματα επενδύσεων επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες ετήσιες δαπάνες συντάξεων. Στα συμπεράσματα της μελέτης και το ότι, δεν χρειάζεται να γίνει αύξηση της συντάξιμης ηλικίας από το 65ο έτος που είναι σήμερα ούτε και να μπουν πρόσθετες εισφορές.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-Υπουργός Εργασίας
«Για τον καθορισμό των παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης, μεταξύ άλλων, λήφθηκαν υπόψη οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών, όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίως όσον αφορά τις οικονομικές παραδοχές και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.»

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ η επόμενη αναλογιστική επισκόπηση του ΤΚΑ με ημερομηνία αναφοράς τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 θα εκπονηθεί το 1ο τρίμηνο του 2025.

Δείτε το ρεπορτάζ της Χαρούλας Αλέξη: