Κάμερες: Αυτό το αδίκημα σκέφτονται να προσθέσουν στο σύστημα φωτοεπισήμανσης

Κυριακή, 26/11/2023 - 13:44
ΒΑΦΕΑΔΗΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

Με ένα επιπλέον αδίκημα σκέφτονται οι αρμόδιοι να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια στις φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις με κάμερες, αλλά και να διαχωρίσουν τη σοβαρότητα των αδικημάτων με την ανάλογη επιβάρυνση.

Μιλώντας στο AlphaNewsLive ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει αξιολόγηση του συστήματος και αναμένονται αποφάσεις.

«Έχω ζητήσει να συνεδριάσει το συμβούλιο οδικής ασφάλειας παρουσία των εμπειρογνωμόνων που έχουν βοηθήσει στην συγγραφή του νομοσχεδίου που καθόρισε τα πρόστιμα εκεί που τα καθόρισε για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του συστήματος φωτοεπισήμανσης μέχρι σήμερα και να αξιολογήσουμε κατά πόσον λειτουργεί με βάση τον τρόπο που θέλουμε ή χρήζει κάποιας τροποποίησης. Όλα αυτά κάτω από τον φακό του ύψους των προστίμων, του μεγάλου αριθμού των προστίμων, του μεγάλου βαθμού των μη επιδοτημένων προστίμων.»

Όπως αναφέρει, υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις στο τραπέζι για εισαγωγή ακόμα ενός αδικήματος που θα καταγράφεται από το σύστημα φωτοεπισήμανσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία αδικήματα, την υπερβολική ταχύτητα, την παραβίαση της γραμμής της στάσης και την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Οι σκέψεις των αρμοδίων αφορούν την προσθήκη ενός αδικήματος που διαφοροποιεί που «σπάζει» την παράβαση του κόκκινου σε δύο αδικήματα, αναλόγως της επικινδυνότητας. 

«Εισερχόμενος στη διασταύρωση θέτεις σε κίνδυνο και τους πεζούς αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς, περνώντας με κόκκινο χωρίς να εισέλθεις στη διασταύρωση είναι διαφορετικό και θα δούμε κατά πόσον πρέπει να τιμωρείται με χαμηλότερο πρόστιμο»

Ουσιαστικά, αν συμφωνηθεί η διαφοροποίηση στα πρόστιμα, θα τιμωρείται με πρόστιμο €300 εκείνος που εισέρχεταιή και περνά τη διασταύρωση και με χαμηλότερο πρόστιμο ο οδηγός που περνά τη γραμμή του κόκκινου, αλλά σταματά πριν τη διασταύρωση.

«Όλα αυτά κάτω από τον φακό του άγχους που έχει δημιουργήσει το σύστημα φωτοεπισήμανσης αλλά και της επιθυμίας να διατηρήσουμε την οδική ασφάλεια στις διασταυρώσεις.»

Η συνάντηση για συζήτηση του θέματος έχει οριστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου.