Κασσιανίδου: Καθοριστική η ενσωμάτωση πολιτισμού σε τουριστικές πρωτοβουλίες

Παρασκευή, 5/4/2024 - 10:48
ΛΙΝΑ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ

H ενσωμάτωση της δημιουργικότητας και του πολιτισμού στις τουριστικές πρωτοβουλίες, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δήλωσε την Πέμπτη, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου.

Η κ. Κασσιανίδου μιλούσε κατά τη διάρκεια της 1ης Διεθνούς Δημιουργικής Εκδήλωσης - Κυπριακής Πρωτοβουλίας για τον Αειφόρο Τουρισμό (ΚΠΒΤ/The Cyprus Sustainable Tourism Initiative-CSTI), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ας δημιουργήσουμε μια κληρονομιά των SDGs - SDG Cultheritage», στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού είπε ότι «είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι στον πυρήνα της βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκονται ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα». Πράγματι, συνέχισε, «με την ενσωμάτωση της δημιουργικότητας και του πολιτισμού στις τουριστικές πρωτοβουλίες, μπορούμε να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας».

Πρόσθεσε ότι η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των Υφυπουργείων Τουρισμού και Πολιτισμού έχει οδηγήσει σε σημαντικές συνέργειες, ιδίως στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Η πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά προωθεί την Κύπρο ως ελκυστικό προορισμό διακοπών παγκοσμίως. Ωστόσο, καθώς υποστηρίζουμε πολιτιστικά ευάλωτους προορισμούς, η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα παραμένει ακλόνητη» επεσήμανε η κ. Κασσιανίδου, προσθέτοντας ότι η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την προτεραιότητα στην υπεύθυνη συμπεριφορά και τη διατήρηση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν άθικτοι για να τους εκτιμήσουν και να τους απολαύσουν οι μελλοντικές γενιές.

«Η δέσμευσή μας για τη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών μας, ευθυγραμμιζόμενη με τις αρχές που καθορίζονται στις Διεθνείς Συμβάσεις της Γρανάδας και της Φλωρεντίας» ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού.

Σημείωσε επίσης ότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία ξεπερνούν την ιστορική τους σημασία για να γίνουν δυναμικά κέντρα εκπαίδευσης, βιωσιμότητας και κοινωνικής δέσμευσης.

Εξήγησε ότι σε αυτή την προσπάθεια δίνεται έμφαση στη μετατροπή μουσείων και χώρων σε εκπαιδευτικούς κόμβους που υποστηρίζουν την αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη, προωθώντας τον πολιτιστικό τουρισμό ως μια διαφοροποιημένη μορφή ταξιδιού, βαθιά ριζωμένη στις περιβαλλοντικές αξίες και το σεβασμό για τον τοπικό πολιτισμό, καλλιεργώντας έτσι μια νέου τύπου τουριστική νοοτροπία.

Η κ. Κασσιανίδου επισήμανε επίσης ότι δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων ως καταλύτες για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας, δημιουργώντας οικονομικά οφέλη μέσω μικρής κλίμακας επιχειρήσεων και ευκαιριών απασχόλησης, και εμπλέκοντας τους ντόπιους στη διατήρηση και διαχείριση αυτών των χώρων.

Από την άλλη πλευρά, συνέχισε, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού ασχολείται ενεργά με έννοιες και πρωτοβουλίες καινοτομίας στον Έξυπνο Τουρισμό και τους Έξυπνους Προορισμούς, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς, ψηφιοποίησης και βιωσιμότητας. «Η προσπάθεια αυτή ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο "Έξυπνος Τουρισμός" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρωτοβουλία "Έξυπνοι Προορισμοί" του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε.

Επιπλέον, εξήγησε ότι, επί του παρόντος, το Τμήμα συντάσσει μια πρόταση αρχών σχετικά με τις πολιτικές και τις στρατηγικές που καθοδηγούν την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την προώθηση του έξυπνου πολιτιστικού τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στον σύγχρονο πολιτισμό.  Η κ. Κασσιανίδου υπογράμμισε ότι, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση βιώσιμων, υπεύθυνων πολιτικών και δράσεων στον τουρισμό, συνδυάζοντας τον σύγχρονο πολιτισμό με την καινοτομία και τη συνοχή.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Υπηρεσία Χειροτεχνίας Κύπρου ενσαρκώνει «τη δέσμευσή μας να διαφυλάξουμε την παραδοσιακή χειροτεχνία και ταυτόχρονα να την ωθήσουμε στο μέλλον μέσω της καινοτομίας, υποστηρίζοντας τους ντόπιους τεχνίτες και χειροτέχνες μας στην προσαρμογή τους στη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς».

Παράλληλα, η Υφυπουργός Πολιτισμού δήλωσε ότι όλα τα τμήματα και οι υπηρεσίες του Υφυπουργείου, συμμορφώνονται ενεργά με πρωτοβουλίες όπως ο «Διεθνής Χάρτης του ICOMOS για τον Τουρισμό Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ο οποίος δίνει έμφαση στην ενίσχυση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανθεκτικότητας της κοινότητας μέσω της βιώσιμης διαχείρισης του τουρισμού.

Η κ. Κασσιανίδου επεσήμανε ότι ενώ έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην ενσωμάτωση της αειφορίας στις πολιτιστικές και τουριστικές πρωτοβουλίες, είναι προφανές ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη επίτευξη των στόχων. «Η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι συνεχής, απαιτώντας τη δέσμευσή μας να προσαρμοστούμε και να αναπτυχθούμε», είπε.

Ανέφερε ότι η εμπλοκή πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών, όπως το CSTI, στην υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς ενθαρρύνει την καινοτομία και μεταδίδει το μήνυμα της βιωσιμότητας σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο θέτει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα του.