Λαμβάνουν το εφάπαξ τιμητικό επίδομα του 1974 και όσοι ζουν μόνιμα στο εξωτερικό

Τρίτη, 4/10/2022 - 08:06
Μικρογραφία

Του Παναγιώτη Χατζηαποστόλου
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy

Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο για καταβολή του εφάπαξ τιμητικού επιδόματος στους Αιχμαλώτους, μη στρατεύσιμους/άμαχους και Παθόντες Ανάπηρους, ως στρατιώτες/έφεδροι, της τουρκικής εισβολής του 1974  στους οποίους  καταβάλλεται ήδη μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και παθόντες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων καταθέτει σήμερα ο Υπουργός Εργασίας Κυριάκος Κούσιος. Επιπρόσθετα, με βάση την πρόταση, θα καταστούν δικαιούχοι του εφάπαξ τιμητικού επιδόματος και οι παθόντες μέσω της επιτροπής ανακουφίσεως παθόντων οι οποίοι επίσης δεν είναι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος.

Το ζήτημα των επιδομάτων προς αιχμαλώτους, παθόντες και αναπήρους του πολέμου, βρέθηκε το επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής, μεγάλο μέρος της οποίας είχε επικεντρωθεί στο πρόβλημα που υπήρχε με την παραχώρηση επιδομάτων σε άτομα τα οποία διαμένουν στο εξωτερικό.

Μετά την έγκριση της πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει το πιθανότερο, σε έκδοση ανακοίνωσης έτσι ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τα νέα δεδομένα. Ο τρόπος χειρισμού των ατόμων αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες θα καθοριστεί αφού εγκριθεί η πρόταση του Υπουργικού.

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από αρμόδια πηγή, τον περασμένο Ιούλιου καταβλήθηκε το εφάπαξ τιμητικό επίδομα σε 780 αιχμαλώτους πολέμου, 190 όμηρους μη στρατεύσιμους και 262 παθόντες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τον Ιούλιου παρατηρήθηκε αύξηση στις αιτήσεις για το εφάπαξ επίδομα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί δεν είχαν υποβάλει στο παρελθόν αιτήσεις έτσι ώστε να λαμβάνουν το μηνιαίο επίδομα που δίνεται από την Κυβέρνηση. Μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν υποβληθεί 300 νέες αιτήσεις στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

1000 ευρώ κάθε έξι μήνες

Τον περασμένο Ιούλιο το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή εξαμηνιαίου εφάπαξ τιμητικού επιδόματος στους Αιχμαλώτους, Μη στρατεύσιμους/άμαχους και Παθόντες Ανάπηρους, ως στρατιώτες/έφεδροι, της τουρκικής εισβολής του 1974  στους οποίους  καταβάλλεται ήδη μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στους δικαιούχους θα παραχωρείται εξαμηνιαίως εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €1.000, ως αναγνώριση και ανταπόδοση εκ μέρους της πολιτείας μέρους της ανεκτίμητης προσφοράς τους κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Κατ΄ εξαίρεση, για το 2022 θα καταβληθεί στους δικαιούχους μαζί με την μηνιαία πληρωμή Τιμητικού Επιδόματος για τον Ιούλιο και εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €2.000, σε μια συνολική δόση.

Να σημειώσουμε εξάλλου πως το ποσό το οποίο παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση δεν βρίσκει σύμφωνες τις οργανώσεις παθόντων και αιχμαλώτων της εισβολής οι οποίοι κατά τη συνεδρία της επιτροπής είχαν αναφέρει πως το ποσό που αποφασίστηκε σε συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών τον περασμένο Φεβρουάριο, ως αντισταθμιστικό της δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψης, η οποία πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ παρεχόταν εντελώς δωρεάν, θα ανερχόταν στα €200. Αντί αυτού, πρόσθεσε, αποφασίστηκε τελικά η καταβολή εφάπαξ ποσού €2000 ευρώ/ανά έτος σε δύο δόσεις, κάτι που δεν ικανοποιεί τον Σύνδεσμο, καθώς το ποσό μειώνεται στα €160 περίπου μηνιαίως.