Μαρία Στυλιανού Λοττίδου: Η μοναδική γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο IOI Europe

Πέμπτη, 11/1/2024 - 11:35
Μικρογραφία

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο ( Board of Directors ) ως μια εκ των Διευθυντών  της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολαβητών  (International Ombudsman InstituteIOI Europe και ως η μοναδικη γυναικα στο Board!

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη, με μυστική ψηφοφορία, των επτά διευθυντών  του Διοικητικού Συμβουλίου του IOI European Region, στην οποία συμμετείχαν πέραν των 90 Διαμεσολαβητών/Επιτρόπων Διοικήσεως και Ινστιτούτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΙΟΙ, η κ. Λοττίδη εξελέγη μια εκ των Διευθυντών  του Board of Directors του IOI European Region.

Η για πρώτη φορά εκλογή  Κύπριας Επιτρόπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολαβητών, αποτελεί σημαντική στιγμή για το θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως για την χώρα μας που με αυτόν το τρόπο αυξάνει την επιρροή της στα ευρωπαϊκά πεπραγμένα και των αποτύπωμα της Κύπρου ως ευρωπαϊκού κράτους δικαίου. Καταδεικνύει, δε, τη διεθνή αναγνώριση του έργου που επιτελεί ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως και της προσήλωσής του στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία και την προάσπιση της χρηστής διοίκησης και των αρχών του κράτους δικαίου. 

Το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών (IOI) ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν παγκόσμιο οργανισμό συνεργασίας πέραν των 200 ανεξάρτητων θεσμών Διαμεσολαβητών/Επιτρόπων Διοικήσεως από περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

Το IOI (International Ombudsman Institute) είναι οργανωμένο σε έξι Περιφέρειες (Αφρική, Ασία, Αυστραλασία και Ειρηνικός, Ευρώπη, Καραϊβική και Λατινική Αμερική και Βόρεια Αμερική).

Εκάστη, δε, Περιφέρεια του ΙΟΙ στοχεύει, ανάμεσα σε άλλα, στην προώθηση της περιφερειακής συμμετοχής στις δραστηριότητες του ΙΟΙ, στην αποκέντρωση των εργασιών και δράσεων του ΙΟΙ,

Κύριος στόχος των Περιφερειών του ΙΟΙ είναι η προώθηση και η διασφάλιση από τους Διευθυντές της περιφέρειας  (Board of Directors) της προστασιας  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και της ορθής Διακυβέρνησης , καθώς και των βασικών αρχών του IOI, ήτοι, της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας και της δικαιοσύνης.

Περαιτέρω, το ΙΟΙ προωθεί τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς-εταίρους, την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω συνεδρίων, εκπαιδεύσεων και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών του, την παροχή έμπρακτης στήριξης στους Διαμεσολαβητές/Επιτρόπους Διοικήσεως που τελούν υπό απειλή ή δρουν υπό δυσμενείς συνθήκες, καθώς και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα χρηστής διακυβέρνησης και κράτους δικαίου.